فنیل آلانین د-آمیناز

فنیل آلانین د-آمیناز:
برخی از باکتری ها قدرت د-آمینه کردن اسیدهای آمینه را دارند. باکتری هایی با این قدرت دارای آنزیم اسید اکسیداز هستند. به کمک این آنزیم، عامل آمین جدا می شود. از د-آمینه شدن اسید آمینه فنیل آلانین تحت تأثیر آنزیم فنیل آلانین د-آمیناز‏‏‏‏‏‏، فنیل پیروئیک اسید ایجاد می شود که در حضور چند قطره معرف کلرورفریک ۱۰% رنگ سبز یشمی ایجاد می شود.
محیط پایه نوترینت آگار می باشد که به آن فنیل آلانین اضافه شده و به صورت شیب دار (Slant) تهیه می شود. بعد از۲۴  ساعت به محیط معرف کلرور فریک اضافه می شود.
برای فعالیت د_ آمیناسیون شرایط باید هوازی باشد و محیط به صورت عمقی کشت داده نشود. لازم به ذکر است که پس از اضافه کردن معرف نتیجه واکنش باید در عرض ۱۰  ثانیه خوانده شود زیرا رنگ سبز ایجاد شده ناپایدار می با شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *