فواید و عوارض كلروكين فسفات

اثرات و عوارض مصرف كلروكين فسفات,نحوه مصرف و خوردن كلروكين فسفات,فواید داروی كلروكين فسفات,درمان با كلروكين فسفات,دوز مصرفی كلروكين فسفات,موارد کاربرد كلروكين فسفات,خطرات كلروكين فسفات

كلروكين فسفات     Chloroquine Phophate

اشكال دارويي     Coated Tab: 250mg
Inj: 150mg/5ml , 200mg/5ml

موارد و مقدار مصرف :
مالاريا
توجه: هر mg300 كلروكين base معادل mg500 كلرولين فسفات و mg400 هيدروكسي كلروكين سولفات است. دوزهاي زير بر اساس كلروكين base ذكر شده است.
كلروكين فسفات
حمله حاد مالاريا:
بزرگسالان و كودكان: دوز كلي mg/kg25 است كه در طي 3 روز داده مي شود. اين دوز به صورتهاي مختلفي مي تواند تجويز شود:
1.    روزاول mg/kg6 كه بعد از 6 تا 8 ساعت با mg/kg5 ادامه مي يابد و روزهاي دوم وسوم mg/kg5
2.    روزهاي اول و دوم  mg/kg10 روز سوم mg/kg5
3.    گاهي اوقات در بزرگسالان بر اساس وزن تنظيم نمي گردد در اين صورت روز اول mg600 تجويزمي شود كه بعد از 6 تا 8 ساعت با mg300 ادامه مي يابد و روزهاي دوم و سوم g300 داده مي شود
در موارد حاد و پيچيده مالاريا كه بيمار قادر به دريافت دوز خوراكي دارو نيست، مي تواند به شكل تزريقي تجويز شود كه انفوزيون آهسته وريدي ترجيح دارد و فقط در صورتيكه امكان تزريق وريدي نبود به صورت داخل عضلاني(IM) و يا زير جلدي (SC) تجويز مي گردد.
دوز تزريقي براي بزرگسالان و كودكان كه توسط WHO پيشنهاد شده است عبارتست از:
mg/kg10 از طريق انفوزيون پيوسته وريدي (درسديم كلرايد) كه در24 ساعت بعد با سه نوبت هر كدام mg/kg5 دنبال مي شود. تمامي انفوزيون ها بايد در مدت حداقل 8 ساعت انجام شود.
دوز SC , IM  براي بزرگسالان و كودكان mg/kg5/3  هر 6 ساعت و يا mg/kg5/2 هر4 ساعت است   (تا رسيدن به دوز كلي mg/kg25)
پيشگيري از مالاريا:
بزرگسالان: mg300 هر7 روز كه تقريباً از يك هفته قبل تا حداقل 4 هفته بعد از ترك منطقه آلوده استفاده مي شود.
كودكان: دوز هفتگي mg/kg5 توصيه مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
مصرف اين دارو در بيماراني كه به هر دليلي اشكال در شبكيه چشم يا ميدان ديد دارند ممنوع است.
در صورت مبتلا به اختلال عملكرد كبد يا كليه، الكليسم، كمبود G6PD، اختلالات عصبي و ناراحتي شديد خوني با احتياط مصرف شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. اگر مادر شيردهي با كلروكين درمان ميشود بايد از شير دادن به كودك پرهيز كند.
تداخلات مهم :
بهتر است بين مصرف داروهاي آنتي اسيد و كلروكين حداقل 4 ساعت فاصله باشد تا جذب كلروكين كاهش پيدا نكند.
مصرف همزمان با الكل باعث عوارض شديد كبدي و با پني سيلامين باعث عوارض پوستي، خوني و كليوي مي شود.
مصرف همزمان با هپارين بايد با احتياط باشد.
عوارض جانبي :
شايع ترين: سردرد، بثورات پوستي، خارش و عوارض گوارشي مانند تهوع، استفراغ و اسهال.
مهم ترين: اين عوارض بسيار نادر بوده و در صورت مصرف طولاني مدت با دوزهاي بالا رخ مي دهند نظير تغييرات رواني مثل عصباني شدن، اضطراب و تغيير شخصيت و اختلالات بينايي مثل تاري ديد و اشكال در تطابق.
رتينوپاتي شديد ترين ضايعه چشمي كلروكين است.
توصيه ها :
عوارض گوارشي اين دارو با مصرف همزمان با غذا و شير كمتر مي شود و همچنين فراهمي زيستي آن بيشتر مي گردد.
اگر اين دارو به مدت طولاني استفاده مي شود بايد به صورت دوره اي معاينات چشمي و شمارش كامل سلولهاي خوني انجام شود.
چنانچه در حين مصرف دارو بيمار دچار ضعف عضلاني، اختلالات بينايي، خستگي زياد، كبودي غير معمول، خونريزي غير طبيعي، تب و گلودرد شديد بايد بلافاصله پزشك را مطلع سازد.
مصرف طولاني مدت در كودكان توصيه نمي شود.
در مدت درمان با اين دارو بيمار بايد از قرار گرفتن زير نور خورشيد خودداري كند و از لباس هاي آستين بلند و عينك آفتابي هنگام خروج از منزل استفاده كند.
مصرف اين دارو مي تواند رنگ ادرار را تغيير دهد.
بيمار بايد در مدت استفاده از اين دارو از نوشيدن مشروبات الكلي پرهيز كند.
به دليل احتمال بروز هايپوتانسيون و ساير علائم قلبي-  عروقي به دنبال تزريق دارو، بيمار بايد تحت مراقبت شديد باشد زيرا گزارشهايي از مسموميت قلبي-  عروقي و مرگ به دنبال تجويز دوزهاي بالا و تزريق سريع داده شده است.
هر كدام از روشهاي تزريقي كه استفاده شد، درمان بيمار بايد در اولين و سريع ترين زمان ممكن به صورت خوراكي ادامه پيدا كند. هر گونه تلف شدن دارو به دنبال استفراغ بايد با دوز ديگري جايگزين شود.
شرايط نگهداري :
دارو بايد در ظروف در بسته و در دماي 15 تا30 درجه سانتيگراد نگهداري شود.