فواید و عوارض مگلومين آنتي مونات

اثرات و عوارض مصرف مگلومين آنتي مونات,نحوه مصرف و خوردن مگلومين آنتي مونات,فواید داروی مگلومين آنتي مونات,درمان با پريماكين,دوز مصرفی مگلومين آنتي مونات,موارد کاربرد مگلومين آنتي مونات,خطرات مگلومين آنتي مونات

مگلومين آنتي مونات    Meglumine Antimonate (glucantim )

اشكال دارويي     Inj: 1.5g/5ml

موارد و مقدار مصرف :
ليشمانيوز احشايي
بزرگسالان و كودكان: درمان اوليه به صورت تزريق عميق عضلاني آهسته يا وريدي (طي 5دقيقه) به مقدار mg20 در روز است كه براي مدت حداقل 20 روز ادامه مي يابد. مدت دقيق درمان براي هر كشور، ناحيه و بيمار متفاوت است.
ليشمانيوز جلدي
اگر ضايعه در مراحل اوليه باشد و هيچگونه زخم والتهابي وجود نداشته باشد، ml3-1(معادلmg900-300) از دارو داخل ضايعه تزريق مي شود. اين عمل در فواصل 1 تا 2 روز به ميزان 1 تا 2 بار قابل تكرار است .
بهبودي ضايعه پوستي تدريجي است و بيمار بايد 6 هفته پس از خاتمه درمان بررسي شود و تا يكسال هم تحت نظر باشد. بايد پس از گذشت 6 هفته حداقل 75% ضايعه از بين رفته باشد در غير اينصورت بيمار بايد مجدداً درمان شود.
درصورت شديد و جدي بودن ضايعه درمان سيستميك به مقدارmg/kg20-10 در روز توصيه ميشود.
ليشمانيوز جلدي- مخاطي
دوز روزانه mg/kg20 است كه براي حداقل 4 هفته و به صورت تك دوز تجويز مي شود در صورتيكه عوارض سمي ايجاد شد و يا پاسخ مناسب نبود مي توان mg/kg15-10 هر 12 ساعت تجويز كرد. بيماري ممكن است عود كند كه مي تواند به دليل كافي نبودن درمان يا قطع درمان باشد، در اين حالت همان دوز قبلي دارو براي مدت 2 برابر قبل تجويز مي شود.

مگلومين آنتي مونات
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت به دارو و در بيمارستان شديد قلبي وريدي مصرف دارو توصيه نمي شود. در افراد دچار نقص عملكرد كليه و كبد و بيماراني كه ECG آنها غير طبيعي است با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. مقاديري از دارو در شير مادر ترشح مي شود و مصرف آن در دوران شيردهي بايد با احتياط باشد.
تداخلات مهم :
مورد مهمي گزارش نشده است.
عوارض جانبي :
شايع ترين: افزايش آنزيمهاي كبدي، تب، درد عضلاني، سرفه و استفراغ.
توصيه ها :
غلظت كراتينين بايد به صورت دوره اي و منظم اندازه گيري شود و همچنين وجود پروتئين در ادرار هم بايد بررسي گردد. در مدت درمان با اين دارو بايد مرتباً از بيمار نوار قلب گرفته شود.
مقدار مصرف دارو بايد به طور تدريجي اضافه شود.
بيمار بايد در صورت بروز حساسيت سريعاً به پزشك اطلاع دهد.
اگر بيمار دچار تنگي نفس، احساس عدم تعادل، سرفه، سرگيجه و درد در قفسه سينه گرديد بايد بلافاصله به پزشك گزارش كند.
شرايط نگهداري :
در دماي 15 تا 30 درجه سانتيگراد نگهداري شود.