كراتينين سرم يا پلاسما Creatinine,serum or plasma

کراااااااااااااا

كراتينين تست مقدماتي جهت ارزيابي عملكرد كليه است.توليد كراتي نين متناسب با توده عضلاني بدن بوده و سطح ان بيانگر ميزان ف3تراسيون گلومري كليه است.ديابت شيرين و هيپرتانسيون عامل 66%از بيماريهاي مرحله اخر كليه است.
جهت ارزيابي از سرم يا پلاسما استفاده مي كنند.هموليز تاثير شديد مي تواند در ازمايش داشته باشد.
محدوده مرجع کراتی نین:
اطفال:
1 تا 5 سال:3/-.5/ mg/dl
5 تا 10 سال:5/-8/ mg/dl
مردان تا 2/1 mg/dl
زنان تا 1/1 mg/dl

Gfr
در حاملگي افزايش مي يابد،بنابراين مي توان انتظار داشت تا در اين مدت كراتي نين سرم مختصري پائين تر باشد.

مقادير بحراني کراتی نین:
هنگامي كه غلظت كراتي نين سرم 3-5/1 mg/dl باشد،ناكفايتي مزمن كليه اطلاق مي شود.هنگامي كه كراتي نين سرم بيشتر از mg/dl 3 باشد به ان نارسايي مزمن كليه گفته مي شود.اين مقادير در اطفال بسته به سن متغير خواهد بود.

كاربرد کراتی نین:
*شايعترين تست ارزيابي باليني عملكرد كليه كه بيانگر مقدار تقريبي ف3تراسيون گلومري است.بسياري از داروها بالقوه نفروتوكسيك بوده و از كراتي نين سرم بطور شايع جهت مونيتورينگ چنين مواردي استفاده مي شود.
*علل كراتي نين بالا: بيماري هاي كليوي و عدم كفايت همراه با كاهش ف3تراسيون گلومري،انسداد دستگاه ادراري،كاهش جريان خون كليوي از جمله در CH،شوك و دهيدراسيون،رامبدوميوليز.كراتي نين سرم بيشتر از mg/dl 2،يكي از معيارهاي شناسايي بيماران مبتلا به پانكراتيت حاد نكروزان در معرض خطراست.

*علل كراتي نين پائين:
قامت كرتاه،عدم تحرك،حجم عضلاني كم،بيماري پيشرفته كبد،درمان طولاني مدت با كورتيكواستروئيد،بيماريهاي اوليه عضلاني،درماتوميوزيت و بيماري هاي نورو‍ژنيك عضله

محدوديت ها:
با کاهش جریان خون کلیه،کراتی نین نسبت به نیتروژن اوره با سرعت کمتری بالا می رود.غلظت کراتی نین فقط هنگامی غیرطبیعی می شود که حدود نیمی یا بیشتر از نفرون ها در بیماری مزمن پیشرونده کلیه فاقد عملکرد شده باشند،بنابراین کراتی نین سرم شاخص حساسی برای شروع بیماری کلیوی نمی باشد.
با استفاده از کراتی نین سرم و کلیرانس کراتی نین،نارسایی کلیه در مبتلایان به سیروز کبدی کمتر از میزان واقعی براورد خواهد شد.بسیاری از مشکلات تداخلی درواکنش jaffe هم چنان پابرجاست.

تداخلات داروویی کراتی نین:
بسیاری از داروها و بعضی غذاها و بعضی ویتامین ها در میزان کراتی نین تداخل ایجاد می کنند،که از بین انها سفالوسپورین ها به خصوص
cefoxitin،متیل دوپا،سایمتدین،گوانیدین،هیدانتوئین که می توانند سبب افزایش کراتی نین سرم شوند.علل غذایی افزایش مقادیر نیز عبارتند از گوشت،گلوکز،اسید اوریک،اسید اسکوربیک و فروکتوز.

متدولوژی:پیکرات قلیا(واکنش ژافهjafe)،انزیماتیک،o-نیتروبنزالدئید(واکنش sakaguchi)،ایمیدوهیدرولاز.

اطلاعات تکمیلی کراتی نین:
کراتی نین محصول شکسته شدن کراتی نین عضلات است و در مقادیر تقریبا ثابت در پلاسما وجود دارد.
سرعت تولید کراتی نین به توده عضلانی،فعالیت عضلانی و مصرف کراتی نین در گوشت و همین طور به مصرف پروتئین کل بستگی دارد.کراتی نین توسط اکثر رژیم های غذایی یا فعالیت تحت تاثیر قرار نمی گیرد و توسطگلومرول ها ازادانه فیلتره می شوند.تغییر روز به روز در یک فرد سالم برای کراتی نین نسبتا کم و بطور متوسط حدود 50% است.
هم کراتی نین و هم BUNغالبا برای پی گیری مشکلات کلیوی درخواست می شوند.به طور کلی کراتی نین اندکس قابل اعتمادتری است هر جند هر دو دارای نقایصی هستند.
در نارسایی مزمن کلیه همگام با افزایش کراتی نین سرم ،هماتوکریت و بی کربنات کاهش یافته و فسفات سرم و BUN
افزایش می یابند.در مراحل بعدی اسید اوریک هم بالا می رود.
کراتی نین سرم در تعیین دوزاژبسیاری از داروها تاثیر دارد.مبتلایان به دیابت شیرین یا هیپرتانسیون باید از طریق اندازه گیری فشار خون،انالیز ادرار،کراتی نین سرم و میکروالبومینوری،مونیتورینگ شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.