كرم نواري كوچك انسان

Minor tapeworms of human beings
جنس برتيه لا
Genus bertiella
گونه هاي جنس برتيه لا داراي يك اسكولكس بزرگ كروي بدون خرطوم يا قلابهاي مشخص و يك بدن نسبتا بزرگي مي باشند.
غشاء در برگيرنده جنين يك زائده دو شاخه دارد.
دوره زندگي ناشناخته است اما ثابت شده است كه گونه هاي مختلفي از كنه ها مي توانند ميزبان ان باشند.
گونه هايي كه به عنوان انگل هاي اتفاقي انشان گزارش شده،انگل هاي طبيعي پستانداران هستند.
اين انگل به تعداد زيادي در افريقا،اسيا و جزاير مجاور،در هند و برزيل يافت شده است.

جنس مزوسستوئيد
Genus mesocestoides
مزوسستوئيد واري ابيليس كه انگل حيوانات گوشت خوار است،در كودكاني در ايالت متحده گزارش شده است،البته گونه هاي ديگر عموما در گزارش شده اند.
نيكلوزاميد در درمان موثر بوده است.

جنس اينر ميكاپ سيفر
Genus inermicapsifer
گونه هاي اين جنس يك خرطوم بالش مانند و چهار بادكش داشته و تا طول 4.7 سانتي متر رشد مي نمايند.
اينرميكاپ سيفرماداگاسكارينسيس در انسان از نيمكره شرقي،امريكاي جنوبي و به دفعات از كوبا گزارش شده اند.
گونه هاي متعددي از كرم هاي نواري گوساله و خوك،در انسان گزارش شده است.
اين گونه ها اغلب اشكال غير طبيعي و غير عادي تينا ساژيناتا هستند كه با عدم وجود بخش هاي خارجي،يا بندهاي سوراخ دار يا پنجره دار مشخص مي گردند.Minor tapeworms of human beings

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.