كچلي در اسبها

 

index
عامل كچلي اسبها اغلب درماتوفيت Trichophyton equinum مي باشد.ليكن اپيدمي بيماري در اثر M.gypsem نيز گزارش گرديده است.
عفونت در الاغ و گورخر نيز ديده مي شود.تريكوفيتون منتاگروفيتس و تريكوفيتون وروكوزوم نيز در برخي مناطق عامل كچلي اسبها مي باشند.

تظاهرات باليني

در هر قسمت از بدن ضايعات خشك،پوسته دار و يا ضايعات جلدي عميق مترشحه ايجاد شودفليكن عفونت در قسمتهاي مرطوب بدن يا نقاطي كه در معرض سائيدگي بيشتري هستند مثل :كمر،زين،سينه و نواحي پشتي حيوان شايعتر است.
ضايعات كوچك مي باشند و با اگزودا و خارش و ريزش مو در قسمتهاي محيطي همراهند.
با بهبودي ضايعات كروتها ريزش مي كنند و نقاط بي مو بر جا مي مانند.بيماري ممكن است چندين ماه و گاه تا يك سال به طول انجامد.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *