كچلي پرندگان

گالینه

 

ميكروسپوريوم گالينه M.galinae مهمترين درماتوفيت عامل كچلي يا فاووس در پرندگان خصوصا انواع دانه خوار مي باشد و عفونت از طريق مرغ هاي الوده به سگها و انسان گزارش شده است.
T.simii نيز از جمله درماتوفيتهايي است كه عامل عفونت در جوجه ها محسوب مي شود.كچلي در جوجه اولين بار در سال 1881 گزارش گرديد و اولين گزارش از ايالت متحده به سال 1918 بوده است و اين بيماري را بنام white comb ناميدند.از ان پس گزارشاتي مبني بر عفونتهاي نادر از مناطق مختلف جهان به چشم مي خورد.

تظاهرات باليني
عفونت ابتدا به صورت پلاكهاي كپك مانند در روي تاج و تركه مشخص مي شود.
كروت سفيد رنگ و ضخيم ايجاد گشته و در موارد شديد،پرها نيز مبتلا مي گردند.
عفونت t.simii با واكنش التهابي مختصر نكروز و كروت همراه است.گاهي ضايعات در گردن،سر،پشت،زير بال و غيره قرار دارند.وجود اسكوچولا فاويك كلاسيك در پرندگان در گزارشات اخير كمتر به چشم مي خورد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.