لاکتوباسیل (تشخیص آزمایشگاهی،مورفولوژی)

لاکتوباسیل چیست,لاکتوباسیل در ادرار,لاکتوباسیل ها,گونه های لاکتوباسیلوس,خصوصیات لاکتوباسیلوس پلانتاروم,لاکتوباسیلوس بولگاریکوس,خصوصیات لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس,لاکتوباسیلوس کازئی pdf

این باکتریها میله ای شکل،بدون کپسول،بدون اسپور وبدون حرکت میباشند.اغلب گونه های لاکتو باسیلها میکرو آئروفیل ها میباشند.این باکتریها آنزیم کاتالاز را ندارند و در چرخه سوخت و ساز خود در اثر تخمیر؛لاکتیک اسید تولید میکنند.این باکتری ها به فراوانی بصورت فلور طبیعی دهان،معده،روده بزرگ و کوچک دیده میشوند.

عمده ترین لاکتو باسیل های فلور طبیعی:

لاکتو باسیل بیفیدوس:
در پلاک دندان.مدفوع نوزادان شیر خوار و بزاق بزرگسالان

لاکتو باسیل اسیدو فیلوس:
در بزاق،مدفوع و شیر انسان و حیوانات

تشخیص آزمایشگاهی
استفاده ازماست!!
لاکتوباسیل به فراوانی در ماست وجود دارد.در صورتی که از ماست استفاده شود میتوان روی یک لام از ماست گسترش معمولی تهیه کرده و انرا بسیار ارام با حرارت فیکس کرد..سپس به روش رنگ آمیزی آلبرت(قبلا توضیح داده شد)گسترش را رنگ کنید.داخل لاکتوباسیلها دانه های متاکروماتیک زیادی مشاهده خواهد شد.
لاکتوباسیلها به رنگ سبز و دانه های کروماتیک نیز به رنگ آبی تا قهوه ای سوخته مشاهده میشود.

کشت
میتوان از نمونه بزاق یا دیگر مواردی که نام برده شد جهت کشت استفاده کرد…
محیط کشت نوترینت آگار حاوی خون گوسفند و یا حاوی گلوکز و عصاره مخمر جهت کشت و رشد این باکتری بسیار مفید است.
رشد این باکتری در ۳۷ درجه ممکن میباشد.

میکروگراف لاکتوباسیلوس های گرم مثبت لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس گرم مثبت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.