لاک کشیدن و رنگ آمیزی

نمونه گیری جهت آزمایش  CBC و نحوه تهیه گسترشهای خونی

  • نمونه خون ممکن است از خون تازه بدون ضد انعقاد و یا خون حاوی ضد انعقادEDTA گرفته شود
  • برای تهیه گسترش مناسب استفاده از خون تازه بدون ضد انعقاد توصیه می گردد
  • اگر نمونه از طریق وریدی  بدست  آمده باشد گسترش  باید از خون  داخل سرنگ (قبل از اضافه شدن ضد انعقاد)واگر امکانپذیر  نباشد   حداکثر یک ساعت پس از جمع آوری نمونه تهیه شود.

برای تهیه گسترش نازک یک قطره خون را در یک سانتیمتری انتهای لام گذاشته و توسط یک لام دیگر که با زاویه ۴۵-۴۰درجه قرار گرفته شده به سرعت پخش کرده طوریکه خون پشت لبه لام گسترنده قرار داشته باشد. ضخامت گستره خونی را می توان از طریق تغییر در فشار وسرعت کشیدن لام به صورت مطلوب ایجاد کرد. حجم  مناسب قطره خون ، یک گستره به طول ۳ سانتیمتر ایجاد می کند.
گستره  خونی می بایست حداقل یک سانتیمتر قبل از انتهای لام  پایان پذیرد.

عواملی که باعث اشکال دررنگ آمیزی میشوند

              عنوان (اشکال )عوامل
کم رنگ شدن لامv    محلول رنگ آمیزی کهنه

v    استفاده از قسمت رویی رنگ

v    رنگ ناخالص

v    دمای بالای نگهداری رنگ

زمینه آبی لامv    طولانی شدن نگهداری لام قبل از فیکسا سیون

v    استفاده از هپارین بعنوان ضد انعقاد

آبی یا تیره شدن بیش از حد لامv    طولانی شدن رنگ آمیزی

v    شستشوی ناکافی

v    PHقلیایی بالای رنگ یا بافر

v    تهیه اسمیر خونی غلیظ

صورتی یا روشن شدن بیش از حد لامv    زمان ناکافی جهت رنگ آمیزی

v     طولانی شدن زمان شستشو

v    PHاسیدی بالای رنگ یا بافر

وجود رسوبv    استفاده از لامهای کثیف

v    خشک کردن درطی مراحل رنگ آمیزی

v    صاف نکردن کافی رنگ

  

 

ویژگی رنگ آمیزی مناسب اسمیر خونی

 

نوع ارزیابیویژگی
ماکروسکو پیv    رنگ اسمیر صورتی ارغوانی است
میکروسکوپیv    سلولهای خونی توزیع مناسب شده اند

v    مناطق بین سلولها واضح هستند

v    گلبولهای قرمز به رنگ قرمز نارنجی هستند

v    گرانولهای نوتروفیلها به رنگ بنفش یاسی هستند

v    گرانولهای ائوزینوفیلها قرمز نارنجی هستند

v    سیتوپلا سم لنفوسیتها آبی است

v    هسته لکوسیتها ارغوانی است

v    رسوب رنگ می بایست حداقل باشد و یا وجود نداشته باشد

 

کنترل کیفی رنگ

رنگ پس از تهیه  از  نظر آلودگی قارچی و میکروبی  و هر گونه رسوب و پارتیکل و نحوه رنگ گرفتن سلولهای خونی می بایست بررسی گردد. رنگ آمیزی گسترش های خونی نیز  میبایست هفته ای یکبارتوسط مسئول فنی داخلی از نظر موارد فوق بررسی گردد

و نتایج آن به صورت مکتوب ومستند در آزمایشگاه موجود باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *