لقاح و انتقال نطفه به لوله های رحمی و رحم

در انتهای لوله های رحمی شرابه هایی وجود دارد که حالت شیپوری دارد و تخمدان را احاطه می کند. این شرابه ها هم مانند سطح داخلی لوله های رحمی توسط مژک هایی پوشیده شده اند که بعد از لقاح به سمت داخل رحم ضربان دارد.

هرگاه فولیکول پاره شود و تخمک رها شود تخمک گذاری اتفاق می افتد. تخمک از طریق شرابه ها به داخل لوله رحمی انتقال می یابد و تماس اسپرم و تخمک در قسمت فوقانی لوله های رحمی اتفاق می افتد و این تماس باید از لحظه تخمک گذاری تا 18 الی 24 ساعت بعد از وقوع تخمک گذاری باشد زیرا تخمک طولانی تر از 24 ساعت قابلیت باروری کمتری دارد.(در شرایط نادر شايد تخمک تاچندین روز بعد از وقوع تخمک گذاری قابلیت باروری خود را حفظ نماید.) پس از لقاح اسپرم و تخمک، تخم تشکیل شده بعد از چند روز به رحم می رسد و لانه گزینی جنین انجام می گردد و جنین به رحم می چسبددر این زمان ممکن است دردی توسط زن باردار حس شود که ناشی از لانه گزینی است. از زمانی که سلول های خونی مادر و جنین با هم ارتباط بر قرار می کند، تست BHG می تواند مقدار هورمون HCG را نشان دهد و بارداری مشخص گردد.