لوسمی حاد میلومونوسیتی AML_M4

لوسمی حاد میلومونوسیتی AML_M4
درگیری رده گرانولوییدی و مونوییدی
وجود میلوبلاست و مونوبلاست فراوان در خون محیطی. سد تمایزی در مرحله میلوبلاست و مونوبلاست وجود دارد.
در رابطه با میلوبلاست پیش تر توضیحاتی گفته شد. حال به بررسی مونو بلاست میپردازیم.
مونو بلاست دارای هسته بنفش کمرنگ, اغلب کروی و بیضی شکل ولی ممکن است پیچ خورده باشد.
کروماتین هسته ظریف بوده حالتی تور یا شبکه مانند داشته و چندین هستک براحتی دیده میشود.
سیتوپلاسم مونوبلاست وسیعتر و در نتیجه نسبت هسته به سیتوپلاسم کمتر از میلوبلاست دارد.
رنگ سیتوپلاسم ابی مایل به خاکستری و بدون گرانول است.

لوسمی حاد میلومونوسیتی AML_M4

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *