لوسمی حاد میلوییدی AML_M2

لوسمی حاد میلوییدی AML_M2
درجه تمایز میلوبلاست بالا است.
اندازه سلول به علت کوچکتر شدن هسته, کمتر شده و هرچند هسته بسیار ظریف است به تعداد کانون های هتروکروماتین افزوده شده.
از تعداد هستک ها کاسته نشده.
در سیتوپلاسم شاید افزایش گرانول های اولیه هستیم.
احتمال مشاهده اجسام آئور حتی به تعداد متعدد درون آنها بالاست.
با رنگ امیزی پراکسیداز سلول به شدت رنگ میگیرد.

لوسمی حاد میلوییدی AML_M2

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *