لوسمی حاد میلوییدی

لوسمی حاد میلوییدی AML_M3

لوسمی حاد میلوییدی AML_M3
افزایش پرومیلوسیت ابتدا در مغز استخوان  و سپس در خون محیطی به علت وجود سد تمایزی در مرحله پرومیلوسیت
پرومیلوسیت سلولی گرد یا بیضی شکل است که هرچند از میلوبلاست بالغ تر است ولی هم اندازه بوده و یا قطری بزرگتر دارد.
هسته آن بزرگ بوده و نسبت هسته به سیتوپلاسن حدود چهار یا پنج به یک است.
هسته گرد یا بیضی و کناری و دارای غشای نازک  و کروماتین هسته بسیار ظریف است.
احتمال مشاهده ۱ تا ۳ هستک و یا بقایای آنها وجود دارد.
سیتوپلاسم وسعت بیشتری نسبت به میلوبلاست دارد ولی از شدت بازوفیلی بودن آن کاسته شده.
با وجود ادامه ساخت گرانول های اولیه, تولید گرانول های اختصاصی یا ثانویه رده نوتروفیلی از این مرحله آغاز میشود. (مشاهده هردو گرانول اولیه و ثانویه)

مشاهده Faggot cell تنها در AML_M3 امکان پذیر است. فاگوت سل پرومیلوسیتی است که در آن تعداد زیادی اجسام آئور راد وجود داشته باشد.

مشاهده پرومیلوسیت های غیر طبیعی از نوع میکروگرانولر که به آن AML_M3 varient می گویند.
از خصوصیات نوع varient می توان به پرومیلوسیت دارای هسته پروانه ای شکل , دمبلی, دو لوبه , پیچ خورده و.. اشاره کرد. هسته در این دسته کاملا گرد نیست.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.