لوسمی لنفوسیتیک مزمن(CLL)

اکثریت موارد CLL،لنفوسیت های B را گرفتار می کند و لنفوسیت های T کمتر گرفتار می شوند.تعداد گلبول های سفید معمولا 20000 تا 200000 در میکرولیتر است و در اسمیر خون محیطی 60%-95% سلول ها لنفوسیت هستند.این سلول ها معمولا لنفوسیت های کوچک رسیده هستند که اغلب یک شکاف و یا یک فرورفتگی در هسته دارند.

لنفوبلاستها اغلب در خون محیطی دیده نمی شوند.اما بندرت تعدادی پرولنفوسیت وجود دارد.این لنفوسیت ها شکننده تر از بنفوسیت های طبیعی هستند در نتیجه تعدادی از این سلول ها در هنگام تهیه اسمیر خون محیطی می شکنند،بنابراین تعداد زیادی اسماج سل (Smudg cell) در اسمیر خون محیطی دیده می شود.
معمولا همراه با پیشرفت بیماری یک انمی نرموکرومیک-نرموسیتیک دیده می شود.تعداد پلاکتها معمولا طبیعی است و یا مقدار جزئی کاهش دارد.مغز استخوان هیپرسلولار است و دارای تعداد زیادی لنفوسیت های کوچک رسیده است.در 10% موارد انمی همولیتیک اتوایمیون دیده می شود و تست کومبس مستقیم بیماران مثبت می شود.CLL در مردان 2 برابر زنان شایع است.بزرگی غدد لنفاوی،خستگی،کاهش وزن،بزرگی طحال و کبد علائم بالینی معمول هستند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.