ليست كار بخش هماتولوژي

ليست كار بخش هماتولوژي :

  • ثبت دماي يخچال
  • خارج نمودن نمونه هاي تاريخ گذشته.
  • جدا نمودن نمونه هاي CBC از نمونه هاي الكتروفوزر و hbA1c و گذاشتن بر روي ميكسر جهت مخلوط شدن نمونه الكتروفوزر HBA1C را در جاي مربوطه در يخچال ذخيره نمائيد .
  • فعال سازي دستگاه سل كانتر و انجام مراحل مقدماتي شروع به كار دستگاه بر اساس روش كار دستگاهي * دادن كنترل و رسم گرافها
  • دادن نمونه ها به دستگاه
  • جداسازي نمونه هاي مورد لام بر طبق موارد گفته شده . (نمونه و پرينت)
  • كشيدن لام نمونه هاي درخواست شده.
  • رنگ آميزي لام ( در مورد لامهاي مالاريا ، مي بايست هم گسترش نازك و هم صحيح تهيه و رنگ آميزي گردد .
  • انجام تستهاي انعقاد و سانتريفيوژ نمونه ها – خوانش تست ها و بعد از گرفتن worklist وارد كامپيوتر مي كنيم .

10- ميكس نمودن نمونه ها ي ESR و دادن به دستگاه (حداقل 10 دقيقه )

11- خوانش تست هاي ESR و ترانسفر جوابها.

12- آماده سازي لامها و گزارش آنها بر روي پرينت بيماران.

(اشكالات – W.B .C و R .B . C و PLT )

13- قرار دادن لامها در BOX هاي مخصوص نگهداري بيماران .

14- در پايان انجام تست هاي دستي G6PD رتيكلوسيت وسايكل سل بيماران در خواستي .

15- جمع آوري نمونه هاي RBC و بعد از درج تاريخ در يخچال نگهداري نمائيد .

16- در ابتداي هر هفته طي روزهاي شنبه ، يكشنبه مي بايست پنج نمونه نرمال بيماران را جهت محاسبه T.N خوانده و محاسبه نمائيد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.