لیستریا (تشخیص آزمایشگاهی،مورفولوژی)

آزمایش لیستریا,شناسایی لیستریا مونوسیتوژنز,لیستریا مونوسیتوژنز pdf,لیستریا ppt,درمان لیستریا در بارداری,لیستریا igg,لیستریوز در بارداری,علایم لیستریوز

باسیلهای گرم مثبت،کوتاه(مستقیم یا کمی خمیده)بدون کپسول،بدون اسپور،کاتالاز مثبت و اکسیداز مثبت.هوازی،بی هوازی اختیاری،در حرارت ۳۷ درجه یا بدون تحرک است یا تحرک بسیار کمی دارد.در حرارت ۲۰ تا ۲۵ درجه کاملا متحرک و دارای ۴ فلاژل است.

دارای چندین گونه به نامهای:
لیستریا مونوسیتوژن
لیستریا ایوانوی
لیستریا اینوکوآ
لیستریا ولشری
لیستریا گرایی
موارد اول و دوم برای انسان بیماریزا میباشند.

لیستریوز بیماری مشترک انسان و حیوان است که عامل اصلی آن لیستریا مونوسیتوژن میباشد.
نحوه تشخیص آزمایشگاهی این باکتری:
این باکتری در محیطهای زیر بخوبی رشد میکند

مولر هینتون آگار
آگار خوندار
مکانکی آگار
روی EMB رشد نمیکند

لیستریا مونو سیتوژن قادر به ایجاد همولیز بیا(کامل)در آگار خوندار میباشد.و شاید با استرپتوکوک های بتا همولیز اشتباه گردد.این باکتری در دمای ۴ درجه هم میتواند رشد کند.

پس برای جداسازی این باکتری بهتر است نمونه ها را چند روز در یخچال ۴ درجه سانتیگراد قرار دهید و سپس اقدام به کشت و جداسازی نمایید( روش cold enrichment)…
بخصوص اگر نمونه ها با میکروبهای دیگر مخلوط باشند این روش بسیار مناسب است.این باکتری قندهای گلوکز و ترهالوز را نیز اکسید میکند.که برای شناسایی اش میتوان از آن بهره گرفت.

این باکتری را میتوان از محیطهای زیر جدا نمود
محیط کشت خون،ادرار،مایع نخاع و جفت.

برای تفکیک لیستریا از استرپتوکوک های بتا همولیتیک میتوان از تست کاتالاز استفاده کرد.

آنتی بیوگرام برای لیستریا مونوسیتوژن تست کمپ برای لیستریا مونوسیتوژن کلنی لیستریا مونوسیتوژن روی محیط بلاد آگار حاوی خون گوسفند و کلیستین و aztreonam لیستریا مونوسیتوژن روی محیط بلاد آگار. میکروگراف باسیلهای گرم مثبت لیستریا مونوسیتوژن

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *