لیست آزمایشگاه های ‌ تشخیص طبی استان گلستان(گرگان)

نام ازمایشگاه labتلفنآدرس
گرگانآزمایشگاه پاستور گرگان دکتر گلپایگانی محسن22233310گرگانولیعصر – عدالت 7
آزمایشگاه پاستور دکتر وکیلی نژاد مهدی گنبد25405گنبدمیدان مرکزی – جنب سینما
آزمایشگاه آذرهوش تشخیص طبی2237339گرگانولیعصر – عدالت 49
آزمایشگاه امام جعفر صادق گرگان2220012گرگانخ-پاسداران
آزمایشگاه دکتر پاشایی حسین گنبد22141گنبدمیدان مرکزی
آزمایشگاه دکتر چپرلی عبدالرشید گنبد21581گنبدچهارراه وشمگیر
آزمایشگاه دکتر آیت اللهی گرگان اصغر2238874گرگانولیعصر – مجتمع لاله
آزمایشگاه دکتر اشعاری3339کردکویولیعصر – کوچه مسجد
آزمایشگاه دکتر حضرتی بهمن گرگان2220180گرگانولیعصر – پاساژ ایرانشهر
آزمایشگاه دکتر روزدار نصرت اله گرگان22225194گرگانولیعصر – پاساژ ولیعصر
آزمایشگاه دکتر سپهری احمد4748بندرترکمنمیدان شهرداری
آزمایشگاه دکتر علیزاده فرحناز گنبد28085گنبدحافظ جنوبی
آزمایشگاه دکتر فهیمی مسعود گنبد25544گنبدچهارراه میهن شرقی
آزمایشگاه دانش گرگان دكتراحمدی علیرضا2236949گرگانولیعصر – عدالت 13
آزمایشگاه درمانگاه امام رضا علی آبادعلی آباد
آزمایشگاه دكتر اكبر ایجادی3723436بندرگزبندرگز
آزمایشگاه دكتر جوشقانی2336300گرگانعدالت11
آزمایشگاه دكتر محمود صدیقی2328055گرگانعدالت31
آزمایشگاه دكتر نوروز بهاری امیر3031آزادشهرآزاد شهر-میدان مرکزی
آزمایشگاه دكتر نیكفر نیكزاد29697مینودشتمینودشت- خ پاسداران
آزمایشگاه دكترپرویزمفیدرضا2238536گرگانعدالت 35
آزمایشگاه دكتراسدی سعید2249938گرگانعدالت13-ارمان
آزمایشگاه دكتردلخواه تورج1722234103گنبدامام جنوبی
آزمایشگاه دكترعباس رجبی كاشانی1744242877کلالهخ انقلاب
آزمایشگاه شبکه بهداشت گنبد94512گنبدگنبد
آزمایشگاه شبکه بهداشت کردکوی3889کردکویكردكوی
آزمایشگاه شبکه بهداشت کلاله43007کلالهشهیدبهشتی
آزمایشگاه شبکه بهداشت آق قلا4157آق قلاآق قلا
آزمایشگاه شبکه بهداشت بندرگز2011بندرگزبندرگز
آزمایشگاه شبکه بهداشت علی آبادعلی آبادعلی آباد
آزمایشگاه شبکه بهداشت مینودشت22929مینودشتمینودشت
آزمایشگاه شبكه ازادشهر6030آزادشهرازادشهر
آزمایشگاه شبكه بهداشت رامیانرامیانرامیان
آزمایشگاه صدرا دكتركبیرنجفی بابك2254525گرگانولی عصر ساختمان صدرا
آزمایشگاه فارابی گرگان دکتر ولی نژاد آرش2221483گرگانامام-پاساز قدس
آزمایشگاه لاندا گرگان دکتر بهارلوئی اكبر2244990گرگانولیعصر مجتمع رضا
آزمایشگاه لقمان آق قلا دکتر اکبری رویا5284آق قلاآق قلاامام جنوبی
آزمایشگاه مجتبی عقیلی نزاد7237گرگانعدالت 11
آزمایشگاه محمد بینا5070علی آبادچهارراه جنگلده
آزمایشگاه مرکز بهداشت گرگان4429645گرگانجنب كلانتری 2
آزمایشگاه مهر گنبد دکتر رجبی محمدحسن28686گنبدچهارراه دارائی
امیر پروازیانبندرترکمنخ جمهوری -چ اسپریس
بیتا صفائیگرگانعدالت 7
حسین ناصحعلی آبادعلی آباد
درمانگاه موسی بن جعفر2183034گرگانگرگان
شبکه بهداشت بندرترکمن2171بندرترکمنبندرتركمن
شبكه بهداشت گالیكشگالیکشگالیكش
شبكه بهداشت گمیشانگمیشانگمیشان
شبكه بهداشت مراوه تپهمراوه تپهمراوه تپه
محمد علی قاضی مقدم (بیوشیمی)فاضل آبادفاضل آباد رضوان 29
آزمایشگاه بیمارستان 5 آذر0171-2220561-5گرگانخیابان 5آذر
آزمایشگاه بیمارستان 560 ارتش2229595گرگانپیچ ستاد
آزمایشگاه بیمارستان آق قلا1735226765آق قلاآق قلا
آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی0173-4223091بندرترکمنانتهای بلوار شهید ارخی
آزمایشگاه بیمارستان امام رضا خان ببین2610خان ببینخان ببین-جاده اصلی
آزمایشگاه بیمارستان بسكی5554444گنبدگنبد
آزمایشگاه بیمارستان حکیم جرجانی4424888گرگانمیدان بسیج
آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیا3334661گنبدكمربندی
آزمایشگاه بیمارستان رسول اكرم4247990کلالهبیمارستان كلاله
آزمایشگاه بیمارستان شهدا گنبد31675 – 0172-3338200گنبدامام خمینی جنوبی
آزمایشگاه بیمارستان شهدا بندرگز0173-3725056بندرگزخیابان امام جعفر صادق – روبروی هلال احمر
آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهرا مینودشت21540مینودشتمینودشت-جنب شبكه
آزمایشگاه بیمارستان فلسفی گرگان2222714 – 2222882گرگانسرخواجه
آزمایشگاه بیمارستان مسعود2221276گرگانخ-گرگانپارس-خ-مسعود
آزمایشگاه بیمارستان موسویگرگانعدالت11
بیمارستان بقیه اله اعظمعلی آبادعلی اباد
مركزجراحی محدودكاپریگرگانخ-ولیعصر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.