مالاسزیا اسلوفیه (M. sloofiae)

این گونه را کمتر از ضایعات انسانی جدا می‌کنیم و بیشتر اوقات از پوست خوک جدا شده است. کلنی‌های این قارچ دارای چین‌خوردگی‌های ظریف سطحی بوده به رنگ کرم تا نخودی و دارای قوام ترد و شکننده می‌باشند. سلول‌های کوچک و سیلندری شکل دارد که به قطر 5/1 تا 5/3 میکرون می‌باشند. سلول‌ها اغلب به‌صورت جفت دیده می‌شوند و محل اتصال جوانه به سلول مادری پهن است. نسبت گوانین سیتوزین اسیدهای نوکلئیک در این گونه برابر با 7/68 درصد است.

مالاسزیا اسلوفیه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *