مالاسزیا سمپودیالیس M. sympodialis

کلنی‌های مربوط به این گونه مسطح و یا کمی محدب است. به رنگ کرم تا زرد نخودی و با سطح صاف و براق می‌باشد. سلول‌های مخمری کوچک و به درازای 5/2 تا 5 میکرون، بیضوی شکل دارد. پایه‌ی جوانه کوچک‌تر از حداکثر پهنای سلول مادر است اما از سلول دختری باریک‌تر می‌باشد. علاوه بر ظاهر مشخصه‌ی منوپولار، جوانه‌زنی سمپودیالی نیز در این گونه مشاهده می‌شود. نسبت گوانین + سیتوزین اسیدهای نوکلئیک در این قارچ برابر 2/62 درصد است.

مالاسزیا سیمپودیالیس

مالاسزیا سیمپودیالیس

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *