مالاسزیا فورفور M. furfur

کلنی‌های ضخیم، محدب و برآمده یا قپه‌دار یا گوژدار تشکیل می‌دهد. سطح کلنی معمولاً صاف است اما واریانتهای ناصاف (خشن) نیز دارد. قوام کلنی نرم است و سلول‌های این گونه نسبت به سایر گونه‌ها به‌آسانی به حالت امولسیون درمی‌آید. کلنی‌ها کرم‌رنگ می‌باشند و مرفولوژی سلول‌ها متنوع است. سلول‌های مخمری به فرمهای دراز، بیضوی و کروی دیده می‌شوند اما اکثر ایزوله‌ها سلول‌های درازی به طول تا 6 میکرون دارند. پایه (قاعده) جوانه یعنی جائی که جوانه به سلول مادر می‌چسبد پهن و عریض است. عناصر رشته‌ای در برخی از ایزوله‌ها دیده می‌شود. نسبت گوانین + سیتوزین اسیدهای نوکلئیک در این قارچ برابر 4/66 درصد است.

کلنی مالاسزیا فورفور

کلنی مالاسزیا فورفور

 

مالاسزیا فورفور در محیط کشت

مالاسزیا فورفور در محیط کشت

مالاسزیا فورفور در تراشه‌های پوست (رنگ‌آمیزی بلودومتیلن)

مالاسزیا فورفور در تراشه‌های پوست (رنگ‌آمیزی بلودومتیلن)

 

مالاسزیا فورفور در تراشه‌های پوست (فرمهای مخمری ومالاسزیا فورفور در تراشه‌های پوست (فرمهای مخمری و میسلیال) میسلیال)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *