مالاسزیا پکی درماتیس (M. pachydermatis)

دارای کلنی‌های محدب، کمرنگ، ضخیم با سطح صاف مشابه با کلنی مالاسزیا فورفور است. ازآنجاکه این گونه به لیپیدها وابستگی ندارد می‌توان آن را با استفاده از محیط‌های کشت معمولی جداسازی و شناسایی نمود. رشد در محیط گلوکوز – پپتون آگار (با ترکیب 2% گلوکوز، 1% پپتون و 2/1 درصد آگار) صورت می‌گیرد. بر روی این محیط کشت کلنی‌ها کوچک‌تر از حالتی هستند که بر روی محیط دیکسون آگار رشد می‌کنند اما در اینجا کلنی‌ها نوعاً محدب هستند و دارای سطح صاف، مات و معمولاً دارای قوام ترد و شکننده‌ای هستند بطوریکه به‌سختی به شکل امولسیون درمی‌آیند.

رنگ کلنی کرم است اما ایزوله‌های صورتی‌رنگ هم دیده می‌شوند (Midgley, 1989)، سلول‌ها دارای اندازه‌های کوچکی هستند و به قطر 5/2 تا 4 میکرون دیده می‌شوند، تقریباً سیلندری شکل بوده و دارای قاعده‌ی پهنی در محل اتصال جوانه به سلول مادری می‌باشند. اسکار مربوط به جوانه به‌ویژه در این گونه برجسته و نمایان است. برخی از ایزوله‌ها سلول‌های طویل‌تر به طول تا 6 میکرون تولید می‌نمایند. نسبت گوانین سیتوزین اسیدهای نوکلئیک در این گونه برابر 6/55 درصد می‌باشد.

مالاسزیا پاکی درماتیس

مالاسزیا پاکی درماتیس

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *