مالت اکسترکت اگار Malt extract agar-mea

55555555555555555555555555555555555555555

جهت تهیه مالت اکسترکت اگار %4 یا 2% به ترتیب به میزان 400 یا 200 میلی لیتر مالت اکسترکت را به 15 گرم اگار افزوده سپس در یک لیتر اب مقطر حل کرده و ph نهایی را به 5.5 می رسانیم.
همانند کورن میل اگار و مالت اکسترکت اگار،اسپورزایی قارچ ها را تقویت میکند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.