ماهی شلمبو یا بوشلمبو

گل خورکها ماهی های دوزیست هستند که در جنگلهای ساحلی شمال شرق استرالیا می توان نمونه هایی از آنها را پیدا کرد، اما آنها جزء حیوانات بومی استرالیا نیستند.

 

گل خورک ها تنها ماهیانى اند که بیشتر فعالیت هاى عمده خود شامل تغذیه، عشقبازى ودفاع از قلمرو را روى خشکى انجام مى دهند. آنها در راستاى انجام این اعمال منحصر بهفرد متکى به تعدادى تخصص یافتگى هاى تکاملى هستند.

 

برای مثال چشم های بر جسته ی آن ها برای دید هوایی واضح تغییر یافته در حالى کهتوانایى آنها براى دیدن در زیر آب کاهش پیدا کرده است. زیر هر چشم جانور پیاله اىپر از آب حاصل از چین خوردگى هاى پوستى وجود دارد که زمانى که چشم هایش به خاطر درمعرض هوا بودن خشک مى شود آنها را در درون این ظرف آب مرطوب مى کند. گل خورک ها باداشتن باله هایى پا مانند قادرند زمانى که خارج از آب هستند راه بروند، از موانعبالا بروند و حتى از نقطه اى به نقطه دیگر جست بزنند. از طرفى آنها به شکرانه انجامشدن تغییرات ساختارى در پوست و اتاقک هاى آبششى خود قادرند هم در آب و هم در خشکىتنفس کنند.

بوشلمبو

 
بسیاری از بوشهری ها به خصوص آن ها که دوران فراغت خود، در فصل گرما  را در آب های سطحی و کم عمق کناره ساحل به شنا می پرداخته اند، « ماهی سگ» را به خاطر می آورند. ماهی سگ نام محلی ماهی است: که به آن ” شلمبو” یا “بوشلمبو” می گویند حاشیه خورها و رودخانه های خشک شده و کم آب نزدیک به دریا از محل های زندگی بوشلمبو است و بعضا مشاهده گردیده که ساکنین چنین محل هایی از خاک مرطوب این گونه رودخانه ها اقدام به ساخت خشت های گلی جهت دیوارسازی منازل مسکونی خود نموده اند. بوشلمبو مدتی نسبتا طولانی می تواند در چنین حالتی و درمیان خشت گلی خود را با محیط سازگار نموده و لیکن به محض بارش باران و خیس شدن دیوار و رسیدن آب به بدن وی سریعا خود را از دیوار رها ساخته و به جریان آب رودخانه می رساند و به حیات خود ادامه می دهد بوشلمبو به علت دوزیست بودن می تواند به زندگی بدون آب ادامه داده و در صورت رطوبتی بودن محل زندگی حتا می تواند تا 2 سال به حیات خود ادامه دهد، و لیکن از نظر بدنی تحلیل می رود و از آن جایی که در کف استخرهای میگو، غذای میگو را می خورد می توان آن را به عنوان آفت حوضچه های میگو نام برد و یکی از راه های مبارزه با آن پاشیدن آهک در کف حوضچه ها قبل از آب گیری مجدد است.

برگرفته ازaquarium5

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.