ماهی کوری دوراس آرماتوس

نام علمی : corydoras armatus
خانواده : callichthyidae
زیستگاه طبیعی : پرو
سایز : ۶۰ – ۶۵ mm
دما : ۲۲ – ۲۶ درجه سانتی گراد
PH : 6 – 7.5
سختی : ۳۶ – ۲۱۵ ppm
رژیم غذایی : انواع غذاهای خشک زیر آبی و فریز شده و زنده را می پذیرد .
رفتار : آرام و اجتماعی
تشخیص جنسیت : ماده ها دارای جثه ی بزرگتری هستند. بدن ماده ها گرد تر است مخصوصا در زمان بارداری .
تولید مثل : تخم گذار .

استفاده از بستری با شن یا ماسه که همیشه تمیز نگهداری میشود شرایط ایده آل برای این گونه است . زنده ماندن این کت فیش مشروط بر داشتن بستری تمیز است . استفاده از دکور های دیگر به نظر شخصی شما بستگی دارد فقط کافیست جاهایی را برای مخفی شدن ماهی درست کنید تا احساس امنیت کند . این گونه ها را در گرو ههای حداقل ۶ عضوی نگهداری نمایید .