مایع سروز

مایع سروز

مایعات سروزی نظیر مایع جنب و صفاقی را می­توان در یک لوله جمع­آوری و سپس در محل نمونه­گیری یا آزمایشگاه به لوله­های مختلف و با حجم­های کمتر تقسیم نمود. قابل ذکر است که نمونه قبل از تقسیم و شمارش سلولی باید کاملا مخلوط گردد. EDTA  ضد انعقاد پیشنهادی در خصوص شمارش و افتراق سلولی است.

جهت شمارش و افتراق سلولی، نمونه­ها تا ۲۴ ساعت در دمای °C6-2 قابل نگه­داری هستند. در خصوص بررسی­های میکروبی نمونه باید در ظرف استریل جمع­آوری گردد.

جهت بــررسی­ سیتولوژی ممکـن است نمونــه در حجم­هـای متفاوت بـه آزمـایشگـاه ارسال گردد (۱۰۰-۱۵میلی­لیتر) ولی حجم پیشنهادی ۵۰ میلی­لیتر است و نیاز به استفاده از لوله­های استریل و ماده ضد انعقاد نیز نمی­باشد. البته می­توان از هپارین و EDTA هم استفاده کرد.

الزامات مورد نیاز جهت تهیه و آزمایش بر روی مایع سروز در جدول ۲-۳ بیان شده است.

 

­الزامات مورد نیاز جهت تهیه و آزمایش بر روی مایع سروز

 

نوع بررسی                ضد انعقاد                                   حجم مورد نیاز

   (میلی لیتر)

انـدازه­گیـری پـروتـئین تـوتال، لاکتات دهیدروژناز، گلوکز و آمیلازهپارین یا بدون ضد انعقاد۸-۵
کشت و رنگ­آمیزی گرمسدیم پلی سولفانات (SPS) یا بدون ضد انعقاد یا ضدانعقاد بدون اثر باکتریوسیدی و باکتریواستاتیکی۱۰-۸
شمارش سلولی (گلبول قرمز وسفید) و تشخیص افتراقیEDTA۱۰-۸
کشت باکتری اسید فستSPS یا بدون ضد انعقاد یا ضد انعقاد بدون اثر باکتریوسیدی و باکتریواستاتیکی۵۰-۱۵
رنگ آمیزی PAP- بلوک سلولیبدون ضدانعقاد، هپارین یا EDTA۵۰-۱۵

 

مایعات سروزی باید در اسرع وقت و در دمای اتاق به آزمایشگاه منتقل شوند.

بررسی­های سیتولوژی نیز باید هر چه سریع­تر صورت گیرند، و در صورت نیاز می­توان نمونه را در دمای °C4 و بدون ماده تثبیت کننده تا چند روز نگه­داری نمود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *