مایلوم مالتیپل Mutiple Myeloma

عبارت است از نئوپلاسم پلاسما سل های بالغ و نا بالغ، این بیماری اغلب در سنین پیری شایع است و مردان و زنان به یک نسبت مبتلا می شوند.این بیماری با علایمی چون درد استخوان و شکستگی خود به خود استخوان، اختلالات عصبی و گرفتاری کلیوی (وجود پروتین بنز جونز در ادرار) دیده می شود.
یافته های آزمایشگاهی
الف- خون: معمولا آنمی نرموکرم نرموسیتیک وجود دارد و نرموبلاست هم ممکن است دیده شود.تعداد لکوسیت ها ممکن است طبیعی یا اندکی بالا و پایین باشد.لکوسیت های جوان یا میلوبلاست ممکن است مشاهده شوند. مهمترین وجه تشخیص وجود رولو در اسمیر خون است.در 10% بیماران پلاسما سل ها نیز در خون محیطی مشاهده می شوند.
ب- مغز استخوان: در نزد حدود 95% از بیماران بیش از 10% سلول های خونی مغز استخوان را پلاسماسل ها تشکیل داده اند، و جداره پلاسما سل های غیرطبیعی بزرگتر از حد طبیعی که می توانند شامل هسته کناری باریک یا دو هستک مشخص باشند،در سیتوپلاسم این پلاسماسل ها اجسام راسل ، اجسام کریستالین قرمز، اجسام موت Mott (واکوئل های بی رنگ) مشاهده می شوند.متناسب نبودن رشد هسته و سیتوپلاسم یک وجه مشخص در سلول های میلوما می باشد.
تشخیص
1- افزایش ایمونوگلوبین در سرم فرد مبتلا به همراه کاهش انواع دیگر هموگلوبین که با الکتروفورز سرم مشخص می شود.
2- افزایش ESR
3- غیر طبیعی بودن رادیوگرافی استخوان در بیش از 90% موارد
4- بررسی لام های خون محیطی و مغز استخوان.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.