مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (Mycobacterium tuberculosis)

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به سختی رنگ می گیرند اما هنگامی که رنگ آمیزی شدند در مفابل خاصیت رنگ زدایی اسید-الکل مقاوم هستند. از نظر شکل ظاهری ، باسیل هایی مستقیم یا با کمی خمیدگی به اندازه 0.2-0.6 در 1-10 میکرون می باشند. فلاژل و اسپور ندارند و در رنگ آمیزی گرم قابل مشاهده نیستند.

توبرکلوزیس

گونه ای بیماریزا در جنس مایکوباکتریوم است. این باکتری، عامل بیماری سل است. مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، اولین بار در سال 1882 توسط رابرت کخ کشف شد. به خاطر این کشف، کخ در سال 1905 جایزه نوبل را دریافت کرد. نام دیگر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، باسیل کخ است. این باکتری به دلیل داشتن موم (واکس) در دیواره سلولی، نسبت به رنگ آمیزی گرم مقاوم است.

به همین دلیل، برای رنگ آمیزی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از روش زیل-نلسون (Ziehl-Neelsen) استفاده می شود. به این باکتری ها، اسید فاست (acid fast) می گویند. مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از نظر فیزیولوژی، میکروبی هوازی است که برای رشد خود به مقدار زیادی اکسیژن نیاز دارد. مهمترین روش های تشخیصی بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس شامل تست پوستی توبرکولین، رنگ آمیزی اسید فست (زیل-نلسون) و عکس برداری اشعه ایکس از قفسه سینه است. ژنوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در سال 1998، تعیین توالی شد

پاتوفیزیولوژی

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس برای رشد خود نیاز به اکسیژن دارد. این باکتری به دلیل داشتن مقدار زیادی چربی در دیواره سلولی نمی‌تواند هیچ نوع رنگ باکتریولوژیکی را در خود نگه دارد. به همین دلیل، این باکتری، نه گرم منفی است و نه گرم مثبت. از این رو، از رنگ آمیزی زیل-نلسون (رنگ آمیزی اسید فست) استفاده می شود. تقسیم باکتری هر 15 تا 20 ساعت صورت می پذیرد که نسبت به سایر باکتری ها بسیار کند است.

به عنوان مثال اشرشیا کولی E.coli هر 20 دقیقه تقسیم می شود. باکتری، باسیلی کوچک است که می تواند در برابر مواد گندزدای ضعیف مقاومت کند و در شرایط خشک به مدت چندین هفته زنده بماند.

دیواره سلولی غیرعادی باکتری که غنی از چربی ها (مانند اسید مایکولیک) است مسئول مقاومت باکتری و یکی از شاخص های اصلی بیماریزایی است.

هنگامیکه باکتری توسط ماکروفاژهای آلوئولار بلعیده می شود، ماکروفاژها نمی‌توانند باکتری را هضم کنند زیرا باکتری مانع از ادغام فاگوزوم با لیزوزوم می شود

فاکتورهای بیماریزایی

چربی ها :
باکتری غنی از لیپیدها (چربی) است. مهمترین لیپیدها عبارتند از اسیدهای مایکولیک، موم (واکس –D) و فسفاتیدها. مورامیل دی پپتید (بخشی از پپتیدوگلیکان) و اسید مایکولیک در تشکیل گرانولوم نقش دارد. فسفولیپیدها در ایجاد نکروز پنیری (caseation necrosis) نقش دارند.

فاکتور طنابی (cord factor) توسط سویه های بیماریزای مایکوباکتریوم توبرکلوزیس تولید می شود و باعث می شود باسیل سل به شکل زنجیره های موازی دیده شوند. فاکتور طنابی (ترهالوز دی میکولات) از مهاجرت گلبول های سفید جلوگیری می کند و در ایجاد گرانولوم های مزمن نقش دارد.

پروتئین ها :
باکتری چند نوع پروتئین تولید می کند. این پروتئین ها در ازدیاد حساسیت تاخیری نقش دارند. آن ها موجب واکنش توبرکولین می شوند. تست پوستی توبرکولین، یکی از روش های تشخیص بالینی سل است.

قندها (پلی ساکاریدها) : باکتری دارای انواع مختلفی از پلی ساکاریدها است. این پلی ساکاریدها در حساسیت های نوع فوری نقش دارند مانند آرابینوگالاکتان و آرابینومانان

گوناگونی سویه ها

سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از نظر ژنتیکی، متنوع می باشند. بنابراین از نظر فنوتیپی نیز تفاوت دارند. در هر منطقه جغرافیایی، سویه های خاصی حضور دارند. با این وجود، پژوهش ها نشان می دهند که این گوناگونی ها تاثیری بر توسعه واکسن و روش های تشخیصی بالینی جدید ندارند. ژنوتیپ بندی (genotyping) سویه ها، ابزار پژوهشی مفیدی از نظر همه گیرشناسی (اپیدمیولوژی) در هنگام شیوع سل است. دو روش مهم در ژنویپ بندی سویه های مایکوباکتریوم، PFGE و تیپ بندی بر اساس VNTR است. تیپ بندی VNTR، قدرت تمایز بیشتری نسبت به PFGE دارد و از نظر اجرا نیز ساده تر است. سه نوع روش تیپ بندی VNTR برای دسته بندی سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس وجود دارد :

از 5 لوکوس(ژن) exact tandem repeat استفاده می شود. قدرت تمایز کمتری نسبت به PFGE دارد.

مخفف اصطلاح mycobacterial interspersed repetitive unit است. قدرت تمایز آن، به خوبی PFGE است.

از 9 لوکوس بیشتر نسبت به MIRU استفاده می کند. در ژنوتیپ بندی MIRU2، در مجموع 24 لوکوس (ژن) مورد بررسی قرار می گیرند. قدرت تمایز بیشتری نسبت به PFGE دارد.

ژنوم

ژنوم سویه H37Rv در سال 1998 انتشار یافت. ژنوم دارای 4 میلیون جفت باز و 3959 ژن است. وظیفه 40% از ژن ها مشخص شده است و نقش احتمالی 44% دیگر از ژن ها نشان داده شده است. در داخل ژنوم، 6 ژن کاذب (سودوژن) نیز وجود دارد. 250 ژن در متابولیسم اسیدهای چرب نقش دارند بطوریکه 39 تای آن در متابولیسم پلی کتیدهای ایجاد کننده موم نقش دارند. این تعداد زیاد از ژن های محافظت شده بیانگر اهمیت تکاملی لایه موم برای زنده ماندن باکتری است.
پروتئین های اسیدی غنی از گلیسین توسط 10% از ژنوم کد می شوند. این پروتئین ها دارای موتیف N-ترمینال محافظت شده‌اند. حذف این موتیف ها موجب نقص در رشد باکتری در داخل ماکروفاژها و گرانولوماها می شود. 9 نوع sRNA غیر کدکننده در باکتری شناسایی شده است. همچنین با استفاده از غربالگری بیوانفورماتیکی، 56 نوع sRNA دیگر نیز شناسایی شده است

بیماریزایی

سل

وقتی افرادی که عفونت سلی فعال دارند سرفه، عطسه، و یا بزاق خود را از طریق هوا منتقل می‌کنند سل از طریق هوا پخش می‌شود. اغلب عفونت‌ها بدون علامت و پنهان هستند. اما معمولاً از هر ده عفونت نهفته یک عفونت در نهایت پیشرفت کرده و به بیماری فعال تبدیل می‌شود. اگر سل درمان نشود، بیش از ۵۰٪ از افرادی که به آن آلوده می‌شوند را به کام مرگ می‌کشد.

علائم کلاسیک عفونت سل فعال عبارتند از سرفه مزمن با خلط آغشته به خون، تب، تعریق شبانه، و کاهش وزن. (سل قبلاً به دلیل کاهش وزن افراد به «زوال» مبتلا معروف بود.) عفونت اندام‌های دیگر باعث طیف وسیعی از علائم می‌شود.

تشخیص سل فعال به رادیولوژی (معمولاً عکس از قفسه سینه با X-ray) و همچنین آزمایش‌های میکروسکوپی و کشت میکروبیولوژیک مایعات بدن متکی است. تشخیص سل نهفته متکی بر تست پوستی توبرکولین (TST) و آزمایش خون می‌باشد.

درمان دشوار است و مستلزم آن است که آنتی بیوتیک‌های متعددی در یک مدت زمان طولانی استفاده شوند. ارتباطات اجتماعی نیز غربالگری و در صورت لزوم مورد درمان قرار می‌گیرند.مقاومت در برابر آنتی بیوتیک‌ها یک مشکل رو به رشد در عفونت‌های سل مقاوم در برابر داروهای چندگانه (MDR-TB) می‌باشد. برای جلوگیری از سل، مردم باید برای این بیماری غربالگری و با واکسن bacillus واکسینه شوند.

کارشناسان معتقدند که یک سوم از جمعیت جهان مبتلا به «M. tuberculosis» هستند،و در هر ثانیه یک نفر به این تعداد افزوده می‌شود. در سال ۲۰۰۷، ۱۳٫۷ میلیون مورد مزمن در سطح جهان فعال بودند.

در سال ۲۰۱۰، حدود ۸٫۸ میلیون مورد جدید به وجود آمده و ۱٫۵ میلیون مورد به مرگ انجامید، که عمدتاً در کشورهای در حال توسعه رخ داده است. تعداد مطلق موارد ابتلا به سل از سال ۲۰۰۶ رو به کاهش بوده است، و موارد جدید از سال ۲۰۰۲ کاهش یافته است. سل به طور یکنواخت در سراسر جهان توزیع نشده است.

تست توبرکولین حدود ۸۰٪ از جمعیت حاضر در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی مثبت بوده است، اما تنها تست ۵-۱۰٪ از جمعیت ایالات متحده مثبت بوده است. مردم کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود ایمنی، بیشتر در معرض خطر سل قرار دارند. به طور معمول، این افراد به دلیل آلوده بودن به HIV و ابتلا به ایدز گرفتار سل می‌شوند.

سل1

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.