محاسبه تاریخ احتمالی زایمان

محاسبه و تشخیص زمان زایمان به راحتی

با استفاده از فر مول زیر می توانید براحتی خودتان زمان احتمالی زایمان را تشخیص بدهید،کاری که پزشکان زنان و زایمان برای تخمین احتمالی انجام می دهند:

تاریخ احتمالی زایمان=(تاریخ اولین روز از آخرین قائدگی _ 3 ماه) + 12 ماه + 7 روز

زمان زایمان

به عنوان مثال اگر تاریخ اولین روز آخرین قائدگی شما:10/5 93 باشد زمان احتمالی زایمان به صورت زیر می باشد:

( 10/5/93 -3 ماه) می شود  10/2/93  با 12 ماه جمع می شود:بدست می اید 10/2/94 با 7 روز جمع می شود و زمان احتمالی زایمان بدست می اید 17/2/94

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.