محلول رنگ بر اسيد استيك الكل

600 ميلي ليتر اتانول %95 را به 350 ميلي ليتر اب مقطر اضافه كرده سپس 4 ميلي ليتر اسيد استيك گلاسيال(CH3COOH) به ان بيفزائيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.