محیط سیمون سیترات

محیط سیمون سیترات (Simmons Citrate):
این محیط دارای نمک های مختلفی مانند نمک های سدیم (سیترات سدیم و کلرور سدیم)، نمک آمونیوم (فسفات آمونیوم) و معرف رنگی بروموتایمول بلو (که در PH خنثی سبز رنگ است) می باشد. برخی گونه های این خانواده دارای آنزیم سیتراتاز هستند و می توانند از سیترات سدیم به عنوان منبع کربن استفاده کرده و در نهایت استات و اگزالواستات تولید کنند.
استات + اگزالواستات → سیترات
آنزیم:آگزالواستات دکربوکسیلاز
پیرووات  +  CO2 →
CO2 + Na     →  Na 2CO3
کربنات سدیم قلیایی است و محیط آبی رنگ می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *