محيط كشت درسه(Dorse) جهت كشت تريكوموناس وا‍ژيناليس

تر

 

 

طرز تهيه:
در يك ظرف شيشه اي دهان گشاد پرل دار،در مجاورت شعله و در شرايط استريل 6 عدد تخم مرغ بشكنيد.پس از وزن كردن ،به ميزان 1/10 وزن ان ،اب مقطر استريل داخل ظرف ريخته و محتويات را خوب مخلوط كنيد.مخلوط حاصل را در مجاورت شعله داخل لوله هاي ازمايش به اندازه 10-15 ميلي ليتر تقسيم كنيد.سپس لوله هاي ازمايش را به صورت خوابيده و كمي مورب به مدت تقريبي 1 تا 2 ساعت در نور با حرارت 60-80 درجه سانتي گراد قرار داده تا محيط ها منعقد شوند،سپس لوله هاي ازمايش را بعد از خنك شدن در يخچال نگهداري كنيد.
روش كشت:
لوله هاي محتوي محيط كشت را از يخچال بيرون اورده و انها را در انكوباتور 37 درجه قرار بدهيد تا درجه حرارت محيط به 37 درجه برسد.سپس تا حدودي كه سطح محيط كشت را پر نمايد از محلول رينگر استريل شده به لوله ها اضافه كنيد.مقداري نشاسته برنج استريل شده را به كمك پي پت پاستور استريل به محيط كشت برده و جهت جلوگيري از رشد و نمو ميكروب و قارچ به محيط حدود 1/ ميلي گرم استرپتومايسين و پني سيلين اضافه كنيد.سپس نمونه را در مجاورت شعله داخل محيط برده و در انكوباتور 37 درجه قرار دهيد و بعد از 24 و 48 ساعت محيط كشت را بدون انكه تكان دهيد از ته محيط برداشت نموده روي لام گذاشته و لاملي را روي ان قرار دهيد و زير ميكروسكوپ بررسي نمائيد.موارد منفي را تا 1 هفته در دماي 37 درجه نگهداري كنيد.بدليل اينكه تريكوموناس زمان تقسيم طولاني در حدود 8-12 ساعت دارد بايد محيط كشت را تا 1 هفته نگهداري و هر روز مورد بررسي قرار داد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.