محیط اوره (Urea broth)

محیط اوره :(Urea broth)
برخی از اعضای خانواده انتروباکتریاسه به خصوص جنس پروتئوس دارای آنزیم اوره آز بوده و باعث تجزیه اوره موجود در محیط می شوند. محیط اوره به صورت براث و یا جامد تهیه می شود که دارای پروتئین، گلوکز به مقدار کم، اوره و معرف فنل رد است. در PH خنثی رنگ محیط به رنگ زرد و یا پوست پیازی است. در صورت تولید آنزیم اوره آز توسط باکتری، اوره تجزیه شده و آمونیاک تولید می شود. در نتیجه PH  قلیایی شده و محیط به رنگ صورتی ارغوانی در می آید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *