محیط TCBS Agar

جداسازی انتخابی ویبریوهای کلرا و ویبریو پاراهمولیتیکوس

۲-  اساس آزمایش:

TCBS  آگار  Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar محیطی انتخابی برای جداسازی ویبریوکلرا و ویبریوپاراهمولیتیکوس و نیز دیگر ویبریوها است.

  • مهار باکتری های گرم مثبت با افزودن Oxgall (صفرای گاوی، محتوی مخلوطی از نمک های صفراوی و Sodium Cholate ) انجام می شود.
  • تیوسولفات سدیم به عنوان منبع سولفور عمل می کند و در ترکیب با سیترات فریک، تولید سولفید هیدروژن می کند.
  • ساکاروز بعنوان کربوهیدرات قابل تخمیر برای متابولیسم ویبریوها موجود است.
  • pH قلیائی محیط، جداسازی ویبریوکلرا را افزایش می دهد. تیمول بلو و برم تیمول بلو به عنوان معرف های تغییر pH  موجودند.

 

۳- نمونه اولیه :

  • سواب های محتوی ماده نمونه در محیط کشت انتقالی کری ـ بلر (& Blair Cary)

 

۴- مواد و ابزار لازم :

  • آب پپتونه قلیایی
  • محیط کشتTCBS

 

۵-  روش انجام کار:

حتی الامکان به محض دریافت نمونه، آن را کشت دهید. نمونه هایی مثل سوابهای مقعد، مدفوع، ماده استفراغ شده، ماهی یا غذاهای دیگر را می توان با سواب به طور مستقیم روی محیط تهیه شده در پلیت برد. تلقیح زیاد، مخصوصاً اگر نمونه ها تازه نیستند، توصیه می شود. اگر تأخیری در رسیدن نمونه به آزمایشگاه پیش بینی می شود، سواب های محتوی ماده نمونه را باید در محیط انتقالی کری ـ بلر به آزمایشگاه منتقل نمود.

برای جداسازی ویبریوکلرا و دیگر گونه های ویبریو از مدفوع، آب پیتونه قلیایی وTCBS   به کار می رود. یعنی نمونه را ابتدا داخل آب پپتونه قلیایی حاوی ۱% NaCl (5/8 = pH) برده و به مدت ۸-۵ ساعت در دمای       C ° ۳۵ انکوبه نمایید و سپس روی محیط TCBS کشت دهید.

اما در مواقع اورژانس و کمبود وقت توصیه می شود قبل از قرار دادن سواب در آب پپتونه قلیایی, سواب را بر روی یک پلیت TCBS بکشید, پلیت را کشت داده و انکوبه نمایید و سپس سواب را در آب پپتونه قلیایی برده و به مدت ۸-۵ ساعت در دمای C ° ۳۵ انکوبه نمایید و پس از آن ساب کالچر مجددی بر روی پلیت TCBS تهیه نمایید.

پلیت ها را دور از نور نگهداشته و به مدت ۲۴-۱۸ ساعت در دمای C °۲± ۳۵ انکوبه نمایید. اگر بعد از ۲۴ ساعت منفی بود برای ۲۴ ساعت دیگر انکوبه نمایید.

  • توجه : از زمان تهیه محیط TCBS  نباید بیش از یک هفته گذشته باشد. همچنین محیطهای TCBS باید در کیسه های فریزر در بسته در یخچال نگهداری شوند.

 

نکته: برای کشت ویبریوها نباید نمونه ها را فریز کرد.

 

۶-  برنامه کنترل کیفی (QC): 

Vibrio Cholerae ATCC 9459:  رشد متوسط تا زیاد، کلونی های زرد

Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802:  رشد متوسط تا زیاد، کلونی های آبی

Escherichia coli ATCC 25922: اگر رشد کند،کلونی ها کوچک و شفاف هستند.

Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145: رشد به طور جزئی یا کامل مهار می شود. اگر رشد کند، کلونی ها آبی هستند.

Streptococcus faecalis ATCC 29212: رشد به طور جزئی یا کامل مهار می شود. اگر رشد کند، کلونی ها کوچک و زرد هستند.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *