مراحل نمونه گيري وريدي

 • چک نمودن برگه پذيرش بيمار با مشخصات و دفترچه بيمه بيمار
 • بيمار را بر روي صندلي در وضعيت مناسب قرار دهيد.
 • وسايل لازم نمونه گيري شامل سرنگ ، پنبه الکل ، تورينکه و لوله هاي بيمار را آماده نمائيد
 • سرنگ را باز نموده و بعد از محکم نمودن سر سرنگ آن را هواگيري نمائيد.
 • از بيمار بخواهيد دست خود را مشت نمايد .
 • رگ مناسب را انتخاب نمائيد
 • جهت تعيين بهتر رگ مي توان ار تورينکه و لمس انگشت سبابه استفاده نمود .
 • موضع خونگيري را با پنبه الکل ضد عفوني نمائيد .
 • بگذاريد تا محل خشک شود.
 • سوزن را با زاويه 15 درحاليکه شکاف سوزن به سمت بالا و در مسير رگ باشد وارد نمائيد .
 • پيستون سرنگ را به آرامي به عقب بکشيد.
 • به ياد داشته باشيد که کشيده شدن سريع موجب هموليز شدن خون خواهد شد
 • در پايان تورينکه را باز نمائيد و از بيمار بخواهيد مشت خود را باز نمايد.
 • سرنگ را خارج نموده و محل را پانسمان نمائيد .
 • سرنگ را به ترتيب دستورالعمل تخليه نمائيد .
 • وضعيت باليني بيمار چک شود.
 • نمونه هارا در جايگاه مربوطه قرار دهيد .
 • ساعت نمونه گیری و نام خود را یادداشت نمایید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.