مراقبت هاي موثر در زايمان

*مراقبت هاي يك به يك( يك ماما براي هرمادر).

*امكان بازديد ازمحيط زايمان دردوران بارداري

* برقراري ارتباط چشمي كلامي و عاطفي مناسب با مادر

*راهنمائي مادر در بدو ورود و معرفي پرسنل و ماماي مربوطه به مادر

*برقراري امكان پوشش مورد نظر و انتخاب رنگ مورد نظر لباس توسط مادر

مشکل بیشتر خانم های باردار

*تزيين اتاق يا واحدزايمان طبق خواسته مادر

* حفظ حريم مادر(privacy) تا حد امكان

*اجازه ورود همراه آموزش ديده با مادر به اتاق زايمان

*يادآوري تكنيك هاي تنفس و ريلاكسيشن كه دركلاسهاي آموزشي آموخته است.

 

*آموزش و ترغيب مشاركت مادر در زايمان، آموزشمختصر روند زايمان به مادر

*برقراري امكان نوشيدن، عدم نياز به داشتن رگ باز، برقراري امكان راه رفتن مادردر زمان ليبر

* برقراري امكان داشتن وضعيت هاي مختلف طبق خواسته مادر وتوجه به راحتي او در زمان زايمان

*عدم نيازبه انجام انما و شيو ،اجازه به مادر براي تخليه مكرر مثانه ( استفاده نكردن ازسوند)

*عدم نيازبه استيموليشن و اينداكشن در صورت طبيعي بودن وضعيت مادر ونوزاد

*انجام ندادن معاينات مكرر واژينال ،پاره نكردن زود هنگام كيسه آب ، عدم نياز به انجام اپي زياتومي

*خوداري از فشار بر روي شكم در موقع زايمان

*استفاده از وضعيت هاي مناسب براي مرحله دوم زايمان مانند نشسته ،چمباتمه،خوابيده به پهلو….

*تشويق مادردرمرحله دوم زايمان براي زورزدن مناسب ،برقراري امكان ارتباط پوستي نوزاد با مادر

*برقراري امكان شيردهي مادر بلافاصله پس اززايمان قراردادن وسايل اورژانس( مثل ترالي احيا) و بقيه وسايل دور از ديد مادر .

 

آرام سازي در بارداري و زايمان

كاهش اضطراب در زايمان از اهميت ويژه اي برخوردار است راهكارهاي مقابله با اضطراب، توكل برخداوند، خوش بين بودن مادر،افزايش اعتماد به نفس، استراحت كافي، حمايت خانوادگي و اجتماعي تغذيه مناسب، فعاليت جسماني مهارت هاي تنش زدائي( تن آرامي).

 

مكانيسم تن آرامي

آرام سازي يك ترفند رواني معجزه آساست وروشي جهت كاهش اضطراب  است آرام سازي باعث كاهش تعداد حركات تنفسي وضربان قلب ، گشاد شدن برونش هاي متوسط و كوچك در ريه ها ، كاهش فشار خون،   كاهش ترشحات اسيدي معده، كاهش استرس،تنظيم هورمونها،افزايش چشمگير wbدر خون ، افزايش تعداد پلاكت ها ،افزايش فعاليت سيستم پاراسمپاتيك در بدن ، افزايش سطح امواج آلفاي مغز، كاهش انقباضات و گرفتگي عضلات.

تن آرامي نيز از طريق بستن دروازه وممانعت ازعبور تحريكات دردناك به مراكز مغزوترشح آندروفين عمل مي كند.

 

روشهاي تن آرامي (relaxation)

 

  • تنفس ( بين انقباضات رحمي –ريلاكسيشن پاسيو) و ( طي انقباضات رحمي- ريلاكسيشن اكتيو)
  • تجسم خلاق: تصويرذهني ما فيزيولوژي بدن مارا تغيير ميدهد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.