مزایا و عوارض مصرف كوتريموكسازول

كوتريموكسازول CO-Trimoxazole

اشكال دارويي كوتريموكسازول    Tab: Sulfamethoxazole 400mg + Trimethoprim 80mg
Susp: (Sulfamethoxazole 200mg + Trimethoprim 40mg)/5ml

موارد و مقدار مصرف كوتريموكسازول :
عفونت هاي ادراري، شيگلوز و التهاب حاد گوش مياني
بزرگسالان: 2 قرص هر 12 ساعت براي مدت 10 تا 14 روز (براي شيگلوز5 روز) تجويز مي شود.
كودكان بالاي 2 ماه: mg/kg40 سولفامتوكسازول+ mg/kg8 تري متوپريم روزانه در 2 دوز منقسم هر 12 ساعت براي مدت 10 روز (براي شيگلوز5 روز) تجويز مي شود.
بيماران مبتلا به نقص عملكرد كليه :

دوز پيشنهادي    كليرانس كراتينين (ml/min)
رژيم معمول    بيشتر از30
نصف رژيم معمول    30-15
نبايد تجويز شود    كمتر از15
اسهال مسافرين
بزرگسالان: 2 قرص هر 12 ساعت براي مدت 5 روز تجويز مي شود.
عود حاد برونشيت مزمن
بزرگسالان:  2 قرص هر 12 ساعت براي مدت 14 روز تجويز مي شود.
ذات الريه ناشي از Pneumocystis carinii
درمان:
بزرگسالان: mg/kg100 سولفامتوكسازول + mg/kg20 تري متوپريم روزانه در دوزهاي منقسم هر      6 ساعت براي مدت 14 تا 21 روز تجويز مي شود.

كوتريموكسازول
كودكان:
مقدار قابل تجويز در هر6  ساعت    وزن (kg)
ml5 يا نصف قرص    8
ml10 يا يك قرص    16
ml15 يا 5/1 قرص    24
ml20 يا 2 قرص    32
پيشگيري (براي بيماران مبتلا به ايدز):
بزرگسالان: 2 قرص هر 24 ساعت تجويز مي شود.
كودكان: mg/m²750 سولفامتوكسازول+ mg/m²150 تري متوپريم در 2 دوز منقسم هر 12 ساعت و براي 3 روز متوالي تجويز مي شود.
حداكثر دوز روزانه عبارتست از mg1600 سولفامتوكسازول + mg320 تري متوپريم.
?توجه: سطح بدن بر حسب مترمربع محاسبه و مقدار دارو بر آن اساس تجويز مي شود.
? موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت به تري متوپريم يا سولفامتوكسازول، كم خوني مگالوبلاستيك وابسته به كمبود فولات و نوزادان كمتر از 2 ماه ممنوعيت مصرف دارد.
براي درمان فارنژيت استرپتوكوكي نبايد تجويز شود.
درنقص عملكرد كبد يا كليه، كمبود فولات، حساسيت شديد، آسم وكمبود G6PD با احتياط تجويز شود.
در افراد مسن به علت احتمال شدت عوارض جانبي (واكنشهاي شديد پوستي، كاهش فعاليت مغز استخوان و كاهش تعداد پلاكتها) بايد با احتياط تجويز گردد.
?مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار داشته و در اواخر حاملگي منع مصرف دارد. مصرف آن در دوران شيردهي ممنوع است.
? تداخلات مهم :
داروهايي كه توسط كوتريموكسازول تحت تاثير قرار مي گيرند: ضد انعقادها، سيكلوسپورين، داپسون، مدرها، هيدانتوئين، متوتروكسات، فني توئين، گلي بن كلاميد و زايدوودين.
داپسون داروي كوتريموكسازول را تحت تاثير قرار مي دهد.
? عوارض جانبي :
شايع ترين: ناراحتي گوارشي و واكنشهاي حساسيتي پوست نظير راش و كهير.
مهم ترين: اختلالات خوني، درد مفاصل، درد عضلات، التهاب زبان و سندرم استيون- جانسون كه به ندرت رخ مي دهد.
توصيه ها :
مصرف كوتريموكسازول خوراكي بايد با يك ليوان پر آب يا مايع ديگري باشد و بيمار در مدت درمان بايد روزانه حداقل 5/1 ليتر مايعات دريافت كند.
از بيماران تحت درمان با كوتريموكسازول بايد مرتباً آزمايش شمارش كامل سلولي وآزمايش دقيق ميكروسكوپي ادرار به عمل آيد.
در صورتيكه بيمار در طول درمان با كوتريموكسازول دچار راش، گلو درد، تب، رنگ پريدگي، درد مفاصل، سرفه، تنگي نفس، پورپورا، يرقان و كاهش سلولهاي خوني بايد داروي وي سريعاً قطع شود.
اگر مصرف كوتريموكسازول با كم كاري مغز استخوان همراه شود بايد براي بيمار لوكوورين (5 تا 15 ميلي گرم پيشنهاد مي شود) تجويز گردد.
شرايط نگهداري :

در هواي خشك و در دماي 15 تا 30 درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري شود.