مشکل بینایی در کودکان

بیشتر کودکان متوجه مشکل بینایی خود  نمی شوند و لازم است والدین به این امر توجه کنند. علایم ذکر شده در سایت هلث نیوز به شما در این زمینه کمک می کند .

1.مالیدن مداوم چشم ها؛ البته مالیدن چشم هنگام خواب امری عادی است.

2.سر درد؛ اگر چه سردرد علت های متفاوتی دارد اما در صورت سر درد در انتهای روز، نیاز به معاینه وجود دارد.
3.بستن یک چشم هنگام تماشا کردن تلویزیون نشانه مشکل بینایی در کودک است.
4.خیلی نزدیک شدن به چیزی که می خواهد بخواند یا ببیند.
5.حرکت کردن با سرعت غیر عادی در کودک  می تواند نشانه بیماری چشمی باشد.
6.قرمزی چشم جای نگرانی دارد و می تواند ورم ملتحمه یا بیماری چشم باشد.به احتمال زیاد کودک نیاز به عینک پیدا می کند.
7. ترس از روشنایی بیرون. اگر کودک با قرار گرفتن در بیرون از منزل و در معرض نور خورشید چشم های خود را می بندد نشانه مشکل چشمی است.همچنین از او سوال کنید که آیا هنگام قرار گرفتن در نور درخشان نقاطی نورانی می بیند؟
8.روی هم فشار آوردن چشم ها نشانه دیگر کاهش دید چشم است.
9.قرار دادن سر به یک سمت  هنگام نگاه کردن به چیزی، می تواند نشانه یک مشکل چشمی باشد.
10.شکایت از احساس درد در چشم می تواند نشانه مشکل چشمی باشد و مراجعه فوری به پزشک الزامی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.