مشکل سیاتیک در بارداری

مشکل سیاتیک در دوران بارداری
درد پایین کمر که شبها بدتر میشود می تواند به علت فشار آوردن رحم بر سیاهرگ اصلی باشد. این فشار باعث گرفتگی سیاهرگ در لگن و بخش پایین ستون فقرات شود که به ریشهی عصب سیاتیک اثر میگذارد
عصب سياتيک از ميان باسن و داخل بالاي ران ميگذرد و ماهيچههاي پايين پا را پوشش ميدهد. اين نواحي شامل پشت ساق، مچ پا و پشت زانو ميشود. اين عصب همچنين حواس در کف پا، مچ، تمام پايين پا و پشت ران را نيز در بر ميگيرد.
مشکل سياتيک به دردي گفته ميشود که در اثر ناراحتي عصب سياتيک به وجود آمده باشد. وقتي عصب سياتيک زير فشار يا آسيبديده است، باعث درد پايين پشت ميشود که تا نواحي ديگر از جمله باسن، بالاي ران و پا ادامه مييابد. معمولاً درد سياتيک از پايين کمر تا نواحي بالاي پشت ران نمايان ميشود و ميتواند تا زير زانو نيز پراکنده شود.

در دوران بارداري وزن و وضعيت فرزندتان ميتواند باعث فشار بر عصب سياتيک شود و مسبب هر چيزي از درد ملايم تا احساس سوزش و تيرکشيدگي يا ناراحتي زجرآوري باشد که بر توانايي راه رفتن شما تاثير گذارد. شايد احساس مورمور شدن، بيحسي و ضعف نيز همراه درد رخ دهد. برخي از بانوان اين درد را مشابه شوک الکتريکي يا تيرکشيدگي ناگهاني توصيف ميکنند. گاهي درد در يک ناحيه از پا و بيحسي در ناحيهي ديگري از همان عضو احساس ميشود. اغلب فقط يک سمت از بدن تاثير ميپذيرد. نشستن براي مدت طولاني و سرفه يا عطسه کردن مي تواند باعث حملهي سياتيک شود.
درد پايين کمر که شبها بدتر ميشود مي تواند به علت فشار آوردن رحم بر سياهرگ اصلي باشد. اين فشار باعث گرفتگي سياهرگ در لگن و بخش پايين ستون فقرات شود که به ريشهي عصب سياتيک اثر ميگذارد.
چون حرکت دادن جنين از روي ناحيهي حساس ساده نيست، احتمالاً درد عصب سياتيک چند ماه پس از زايمان فرزندتان کاملاً بهبود يابد، زيرا وزن اضافه و تجمع مايع از بين ميرود. اين موارد در بارداري معمول است.
بارداری
درد پایین کمر که شبها بدتر میشود می تواند به علت فشار آوردن رحم بر سیاهرگ اصلی باشد. این فشار باعث گرفتگی سیاهرگ در لگن و بخش پایین ستون فقرات شود که به ریشهی عصب سیاتیک اثر میگذارد
عصب سياتيک از ميان باسن و داخل بالاي ران ميگذرد و ماهيچههاي پايين پا را پوشش ميدهد. اين نواحي شامل پشت ساق، مچ پا و پشت زانو ميشود. اين عصب همچنين حواس در کف پا، مچ، تمام پايين پا و پشت ران را نيز در بر ميگيرد.
مشکل سياتيک به دردي گفته ميشود که در اثر ناراحتي عصب سياتيک به وجود آمده باشد. وقتي عصب سياتيک زير فشار يا آسيبديده است، باعث درد پايين پشت ميشود که تا نواحي ديگر از جمله باسن، بالاي ران و پا ادامه مييابد. معمولاً درد سياتيک از پايين کمر تا نواحي بالاي پشت ران نمايان ميشود و ميتواند تا زير زانو نيز پراکنده شود.

در دوران بارداري وزن و وضعيت فرزندتان ميتواند باعث فشار بر عصب سياتيک شود و مسبب هر چيزي از درد ملايم تا احساس سوزش و تيرکشيدگي يا ناراحتي زجرآوري باشد که بر توانايي راه رفتن شما تاثير گذارد. شايد احساس مورمور شدن، بيحسي و ضعف نيز همراه درد رخ دهد. برخي از بانوان اين درد را مشابه شوک الکتريکي يا تيرکشيدگي ناگهاني توصيف ميکنند. گاهي درد در يک ناحيه از پا و بيحسي در ناحيهي ديگري از همان عضو احساس ميشود. اغلب فقط يک سمت از بدن تاثير ميپذيرد. نشستن براي مدت طولاني و سرفه يا عطسه کردن مي تواند باعث حملهي سياتيک شود.
درد پايين کمر که شبها بدتر ميشود مي تواند به علت فشار آوردن رحم بر سياهرگ اصلي باشد. اين فشار باعث گرفتگي سياهرگ در لگن و بخش پايين ستون فقرات شود که به ريشهي عصب سياتيک اثر ميگذارد.
چون حرکت دادن جنين از روي ناحيهي حساس ساده نيست، احتمالاً درد عصب سياتيک چند ماه پس از زايمان فرزندتان کاملاً بهبود يابد، زيرا وزن اضافه و تجمع مايع از بين ميرود. اين موارد در بارداري معمول است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *