مضرات و اثرات داروی اكسپكتورانت

اثرات و عوارض مصرف اكسپكتورانت,نحوه مصرف و خوردن اكسپكتورانت,فواید داروی اكسپكتورانت,درمان با اكسپكتورانت,دوز مصرفی اكسپكتورانت,موارد کاربرد اكسپكتورانت,خطرات اكسپكتورانت
اكسپكتورانت     Expectorant

اشكال دارويي     Syrup: (Guaifenesin 100mg + Chlorpheniramine 2mg + Phenylpropanolamine HCl 5mg)/5ml

موارد و مقدار مصرف :
درمان علامتي سرفه هاي خشك ناشي ازعفونت هاي تنفسي فوقاني نظير سينوزيت، فارنژيت، برونشيت واختلالاتي كه با موكوس غليظ وچسبنده همراه است .

اكسپكتورانت
بزرگسالان: ml10- 5  حداكثر4 بار در روز (هر 6ساعت).
كودكان2 تا6 سال: ml5/2 –1،  تا 4 بار در روز و حداكثرml 10 در روز.
كودكان6 تا12 سال: ml5-5/2،  تا 4 بار در روز و تا حداكثرml 20 در روز.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت وجود حساسيت مفرط و همچنين در سرفه هاي مزمن نظير سيگار كشيدن، آسم وآمفيزم و يا سرفه هاي همراه خلط فراوان تجويز نشود و همچنين در كودكان زير 2 سال تجويز نگردد.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروهC  حاملگي قرار دارد. به طور كلي تجويز آنتي هيستامينها در دوران شيردهي ممنوعيت دارد.
تداخلات مهم :
به علت مهارچسبندگي پلاكتها مصرف همزمان باضدانعقادها ميتواند خطربروزخونريزي را افزايش دهد.
مصرف همزمان با ساير تركيبات مضعف كننده CNS سبب تشديد اثرات هر دو گروه دارويي ميشود.
عوارض جانبي :
به ندرت عارضه جانبي ايجاد ميكند ولي مصرف مقدار زياد آن مي تواند موجب تهوع، استفراغ و ناراحتي هاي گوارشي و همچنين خواب آلودگي شود.
توصيه ها :
دارو را همراه يك ليوان آب مصرف كنيد.
قبل از تجويز از نوع و خصوصيات و ترشح خلط سرفه سئوال كنيد.
از انجام كارهايي كه نيازمند هوشياري است خودداري شود.
دود سيگار و گرد و غبار و ذرات شيميايي محرك ممكن است سرفه را بدتر كند.
در صورت بروز علائمي مثل تب، سردرد مداوم و بثورات جلدي به پزشك مراجعه كنيد.
شرايط نگهداري :
در ظروف محكم و مقاوم به هوا نگهداري شود.

اكسپكتورانت كدئين     Expectorant Codeine

اشكال دارويي     Oral Sol: (Guaifenesin 100mg + Phenylpropanolamine HCl 12.5mg + Codeine Phosphate 10mg)/5ml

موارد و مقدار مصرف :
درمان علامتي سرفه و احتقان بيني و علائم سيستميك ناشي از سرماخوردگي، حساسيت و عفونتهاي تنفسي و كاهش چسبندگي خلط
بزرگسالان: ml10-5 هر 6ساعت با توجه به نياز.
كودكان2 تا6 سال: ml5/2-25/1 هر 6 تا 8 ساعت با توجه به نياز.
كودكان6 تا12 سال: ml5-5/2 هر 6 تا 8 ساعت با توجه به نياز.
موارد منع مصرف و احتياط :
در مبتلايان به ضعف تنفسي شديد نبايد تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه D حاملگي قرار دارد. به طور كلي تجويز آنتي هيستامينها در دوران شيردهي ممنوعيت دارد.
تداخلات مهم :
مصرف همزمان با ساير تركيبات مضعف كننده CNS سبب تشديد اثرات هر دو گروه دارويي ميشود.
عوارض جانبي :
عارضه جانبي قابل توجهي ندارد.
توصيه ها :
دارو همراه غذا يا شير مصرف شود.
در صورت تداوم نشانه هاي بيماري براي بيشتر از 7 روز يا وجود تب شديد به پزشك مراجعه شود.
از انجام كارهايي كه نيازمند هوشياري است خودداري شود.
هنگام برخاستن از حالت نشسته احتياط شود.
شرايط نگهداري :
در ظروف محكم و مقاوم به هوا نگهداري شود.