مضرات و اثرات داروی ايبوپروفن

اثرات و عوارض مصرف ايبوپروفن,نحوه مصرف و خوردن ايبوپروفن,فواید داروی ايبوپروفن,درمان با ر,دوز مصرفی ايبوپروفن,موارد کاربرد ايبوپروفن,خطرات ايبوپروفن

ايبوپروفن     Ibuprofen

اشكال دارويي     Coated Tab: 200mg , 400mg
Oral Susp: 400mg/5ml

موارد و مقدار مصرف :
تسكين دردهاي خفيف تا متوسط
بزرگسالان:mg 400-200 هر 4 تا 6 ساعت تجويز مي شود. مقدار مصرف روزانه اين دارو حداكثر       g2/3 است و نبايد از اين مقدار بيشتر شود.
كودكان:mg/kg 10-5 هر 6 تا 8 ساعت استفاده مي شود. معمولاً به كودكان با وزن كمتر از kg7 تجويز نمي شود.
بر حسب سن:
12- 6 ماه  150 ميلي گرم
2- 1 سال  150 تا250 ميلي گرم
7-3 سال  300 تا400 ميلي گرم
12- 8 سال 600 تا800  ميلي گرم
آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت
بزرگسالان:g 2/3-2/1 در روز در چند دوز منقسم كه معادل mg300 چهار بار در روز و يا 400 يا600  يا 800 ميلي گرم 3 تا 4 بار در روز مي باشد.

ايبوپروفن
درد دوران قاعدگي
mg400 كه در صورت نياز مي تواند هر 4 ساعت تكرار شود.
آرتريت مزمن نوجواني
دوز معمول mg/kg70-30 در روز است كه در 3 تا 4 دوز منقسم تجويز مي شود.
دوز mg/kg20 براي بيماري ضعيف كافي به نظر مي رسد.
موارد منع مصرف و احتياط :
به دليل قابليت به وجود آوردن حساسيت متقاطع با ساير داروهاي NSAID، اين دارو را نبايد به صورت همزمان با آسپرين و ديگر  NSAIDها كه علائم آسم، برونكواسپاسم، آنژيوادم، پوليپ بيني، كهير و ساير واكنشهاي آلرژيك را بروز مي دهند تجويز كرد.
در صورت وجود هايپرتانسيون، اختلال عملكرد كليه يا كبد، نارسايي قلبي و لوپوس اريتروماتوس سيستميك با احتياط مصرف شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه B حاملگي قرار دارد. به طور كلي NSAID ها در شير ترشح مي شوند و به دليل احتمال بروز اثراتي بر روي سيستم قلبي- عروقي نوزاد، در مادران شيرده نبايد شود.
در دوران باراري به خصوص در سه ماهه سوم حاملگي مصرف نشود.
تداخلات مهم :
داروهايي كه به طور كلي NSAID ها را تحت تاثير قرار مي دهد: سايمتيدين، پروبنسيد و ساليسيلاتها.
داروهايي كه با NSAID ها تحت تاثير قرار مي گيرند: ضد انعقاد ها، کاپتوپريل، انالاپريل، بتابلوكرها، سيكلوسپورين، ديگوكسين، دي پيريدامول، هيدانتوئين، ليتيوم، متوتروكسات، پنيسيلامين و ديورتيكهاي تيازيدي.
عوارض جانبي :
ناراحتي گوارشي شامل: تهوع، استفراغ، سوء هاضمه، اسهال، دردهاي شكمي و نفخ و همچنين واكنشهاي حساسيتي به ويژه آنژيوادم، اسپاسم نايژه و بثورات جلدي.

توصيه ها :
در صورت عدم تحمل گوارشي مي توان دارو را با شير يا غذا استفاده كرد.
بيماراني كه سابقه نارسايي قلبي دارند بايد از لحاظ احتباس مايعات و ادم بررسي و كنترل شوند.
در صورت ديده شدن مدفوع تيره و يا استفراغ حاوي خون و يا بروز عوارض گوارشي شديد و همچنين ديده شدن خون در ادرار به پزشك مراجعه شود.
دارو را نبايد بيشتر از مقدار تجويز شده استفاده كرد.
شرايط نگهداري :
در دماي اتاق و دور از نور نگهداري شود.