مضرات و اثرات داروی ايزوسوربايد دي نيترات

اثرات و عوارض مصرف ايزوسوربايد  دي نيترات,نحوه مصرف و خوردن ايزوسوربايد  دي نيترات,فواید داروی ايزوسوربايد  دي نيترات,درمان با ايزوسوربايد  دي نيترات,دوز مصرفی ايزوسوربايد  دي نيترات,موارد کاربرد ايزوسوربايد  دي نيترات,خطرات ايزوسوربايد  دي نيترات

ايزوسوربايد  دي نيترات     Isosorbide dinitrate

اشكال دارويي     Tab: 10mg , 40mg

موارد و مقدار مصرف :
درمان دراز مدت آنژين صدري
mg120-30 روزانه در دوزهاي منقسم كه بر اساس نياز تنظيم مي شود. براي جلوگيري از عوارض جانبي افزودن دوزها بايد تدريجي باشد.
تا حداكثر mg240 در روز به صورت منقسم در چند دوز ممكن است لازم باشد.
كنترل نارسايي قلبي
mg160-30 روزانه درچند دوز منقسم تجويز ميشود ولي ممكن است تا mg240 درروز هم نيازباشد.
ايزوسوربايد  دي نيترات
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت به نيترات ها، كم خوني شديد، گلوكوم با زاويه بسته، كاهش فشار خون وضعيتي، ضربه به سر و خونريزي مغزي منع مصرف دارد.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه حاملگي قرار دارد.
تداخلات مهم :
داروهايي كه با ايزوسوربايد تداخل داشته و اثر آنرا افزايش مي دهند: الكل، آسپرين و مسددهاي كانالهاي كلسيمي مصرف همزمان با دي هيدروارگوتامين باعث كاهش اثر ايزوسوربايد مي شود.
عوارض جانبي :
شايع ترين: سر درد، سرگيجه و گرگرفتگي.
ساير عوارض: تاكيكاردي، كاهش فشار خون وضعيتي و عوارض گوارشي.
توصيه ها :
دارو را با معده خالي نيم ساعت قبل غذا و يا 2 ساعت بعد از آن و همراه يك ليوان آب مصرف كنيد.
علائم حياتي و فشار خون بيمار را طي مدت درمان كنترل كنيد.
هنگام برخاستن از حالت خوابيده يا نشسته بايد احتياط كرد.
مصرف دارو را به صورت ناگهاني قطع نكنيد.
سر درد عارضه شايع اين دارو و ساير داروهاي گروه نيترات است كه با ادامه درمان كاهش مي يابد. در صورت تداوم يا تشديد سردرد به پزشك مراجعه كنيد.
شرايط نگهداري :
در دماي اتاق، دور از نور و در ظرف در بسته نگهداري شود