مضرات و اثرات داروی تريامسينولون

اثرات و عوارض مصرف تريامسينولون,نحوه مصرف و خوردن تريامسينولون,فواید داروی تريامسينولون,درمان با تريامسينولون,دوز مصرفی تريامسينولون,موارد کاربرد تريامسينولون,خطرات تريامسينولون

تريامسينولون     Triamcinolone Acetonide

اشكال دارويي     Inj: 40mg/ml

موارد و مقدار مصرف :
درمان جايگزين در نارسايي غده فوق كليه، ضد التهاب و سركوب كننده سيستم ايمني
دوز عمومي :
بزرگسالان: مقدارmg 80-40 به صورت عضلاني تزريق مي شود كه درصورت نياز به فاصله 4 هفته      مي توان دوز را تكرار كرد.

تريامسينولون
توجه: درتزريق داخل ضايعه فقط بايد از غلظت mg/ml10-3 دارو استفاده شده و حداكثر ميزان دارو درمحل تزريق mg1 باشد.
كودكان: تزريق عضلاني mg/kg2/0-03/0 هر 1 تا 7 روز.
تزريق داخل مفصل، داخل سينوويوم و داخل غلاف تاندوني:mg 15-5/2 كه در صورت نياز دوز تكرار مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
درصورت وجود عفونتهاي ويروسي يا باكتريايي وهمچنين عفونتهاي قارچي سيستميك منع مصرف دارند (جز در موارد خطرناك).
براي بيماراني كه به اين دارو حساسيت دارند منع مصرف دارد.
اگر بيمار به تازگي دچار سكته قلبي يا زخم گوارشي شده باشد بايد با احتياط فراوان تجويز شود.
بي خطربودن مصرف اين دارو دركودكان كوچكتر از 12 سال ثابت نشده است و ممكن است رشد يا بلوغ را به تاخير بياندازد.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. در دوران شيردهي منع مصرف دارد.
تداخلات مهم :
داروهايي كه توسط گلوكوكورتيكوئيدها تحت تاثير قرارمي گيرند: آنتي كولين استرازها، ضدانعقادها، سيكلوسپورين، ديجيتالها، ايزونيازيد، ساليسيلاتها و ديورتيكها.
داروهايي كه گلوكوكورتيكوئيدها را تحت تاثير قرارمي دهند: باربيتوراتها، كلستيرامين، ضد بارداريهاي خوراكي، افدرين، استروژنها، هيدانتوئين ها، كتوكونازول، ريفامپين و ماكروليدها.

عوارض جانبي :
به طوركلي عوارض كورتيكواستروئيدها وابسته به دوزو مدت مصرف دارو است.
احساس سرخوشي، بي خوابي، تشنج، نارسايي قلبي و نارسايي غدد فوق كليوي از عوارض آنها است.
توصيه ها :
مراقب علائم نارسايي غدد فوق كليوي يا اختلال كوشينگ مانند باشيد. مهار غدد فوق كليه ممكن است يك ماه تا يك سال بعد از قطع مصرف دارو باقي بماند.
در صورت امكان بيمار بايد رژيم غذايي كم سديم و با پتاسيم بالا مصرف كند و ممكن است لازم باشد از مكملهاي پتاسيمي هم استفاده شود.
تزريق عضلاني بايد به صورت عميق انجام شود و درصورت تزريق مكرر، محل تزريق را تغيير دهيد تا از آتروفي عضلات جلوگيري شود.
اين دارو جهت تزريق وريدي نمي باشد.
از قطع ناگهاني دارو پس از مصرف طولاني مدت جلوگيري شود و دارو به تدريج قطع گردد.
شرايط نگهداري :
در دماي اتاق و دور از نور نگهداري شود.