مضرات و اثرات داروی دكسترومتورفان

اثرات و عوارض مصرف دكسترومتورفان,نحوه مصرف و خوردن دكسترومتورفان,فواید داروی دكسترومتورفان,درمان با دكسترومتورفان,دوز مصرفی دكسترومتورفان,موارد کاربرد دكسترومتورفان,خطرات دكسترومتورفان

دكسترومتورفان    Dextromethorphan HBr

اشكال دارويي     Coated Tab: 15mg
Syrup: 15mg/5ml

موارد و مقدار مصرف :
درمان علامتي سرفه هاي بدون خلط ناشي از تحريك گلو و برونش به دليل سرماخوردگي          يا محركهاي استنشاقي
بزرگسالان: mg20-10 (يك قرص يا ml5 شربت) هر4 ساعت يا mg30 (2 قرص يا ml10 شربت) هر       6 تا 8 ساعت تجويز مي شود. حداكثر دوز روزانه mg120 است.

دكسترومتورفان
كودكان: در كودكان 2 تا 6 سال mg5-5/2 معادل ml5/1-1 شربت هر4 ساعت يا mg5/7 معادل ml5/2 شربت هر 6 تا 8 ساعت مصرف مي شود. حداكثر دوز روزانه mg30 است.
دركودكان 6 تا 12 سال mg10-5 معادلml 3-5/1 شربت هر4 ساعت يا mg15 (يك قرص يا ml5            شربت) هر 6 تا 8 ساعت مصرف مي شود. حداكثر دوز روزانه mg60 است.
موارد منع مصرف و احتياط :
در بيماراني كه در خطر بروز نارسايي تنفسي هستند و در صورت حساسيت مفرط به دارو و همچنين براي درمان سرفه هاي مقاوم يا مزمن و يا سرفه هايي همراه با ترشحات زياد ممنوعيت مصرف دارد.
در بيماران مبتلا به تب زياد، راش، سردرد پايدار، تهوع يا استفراغ با احتياط تجويز شود.
در صورت سابقه آسم با احتياط تجويز شود و در حمله آسم استفاده نگردد.
در كودكان زير 2 سال تجويز نشود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد و مصرف آن در سه ماه اول حاملگي ممنوعيت دارد. در دوران شيردهي با احتياط استفاده شود.
تداخلات مهم :
مصرف همزمان اين دارو با داروهاي مهار كننده MAO (ايزوكربوكسازيد و ترانيل سيپرومين) تداخل ايجاد مي كند و باعث عوارض هيپوتانسيون، تهوع، افزايش دماي بدن، انقباض ناگهاني عضلات پاها و كما مي شود.

عوارض جانبي :
عوارض جانبي اين دارو نادراست و ممكن است موجب بروز گيجي، خواب آلودگي جزئي و ناراحتي گوارشي شود.
توصيه ها :
اگر سرفه بيش از يك هفته طول بكشد و يا با علائمي نظير تب، سر درد مداوم و بثورات پوستي همراه باشد بايد به پزشك اطلاع دهيد.
در طول مدت مصرف دارو از انجام كارهايي كه نياز به هشياري دارند پرهيز شود.
از مصرف الكل اجتناب كنيد.
برا ي كاهش چسبندگي ترشحات تا 8 ليوان در روز مايعات مصرف كنيد.
شرايط نگهداري :
دور از دوز و در ظروف مقاوم به هوا نگهداري شود.

دكسترومتورفان  – پي     Dextromethorphan – P

اشكال دارويي     Syrup: (Dextromethorphan 15mg + pseudoephedrine 30mg)/5ml

موارد و مقدار مصرف :
درمان علامتي سرفه هاي بدون خلط و التهاب دستگاه تنفس فوقاني ناشي از سرما خوردگي و التهاب حاد گوش مياني و سينوس ها
بزرگسالان: ml10 هر4 تا 6 ساعت تا حداكثر ml40 در روز مصرف مي شود.
كودكان:  دركودكان 2 تا 6 سال ml5/2 و كودكان 6 تا 12 سال ml5 هر6 تا 8 ساعت تجويز ميشود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در افراد مبتلا به بيماريهاي عروق كرونر، هيپرتانسيون شديد، گلوكوم، هيپرتيروئيدي، هيپرتروفي پروستات و تا مدت 14 روز پس از قطع مصرف مهار كنند هايMAO منع مصرف دارد.
بي خطر بودن مصرف اين دارو براي كودكان زير 6 سال ثابت نشده است.
ساير موارد مانند دكسترومتورفان است.
مصرف در بارداري و شيردهي :
به تك نگارهاي دكسترومتورفان، پسودوافدرين مراجعه شود.
تداخلات مهم :
علاوه بر موارد ذكر شده در تك نگار دكسترومتورفان، پسودوافدرين موجود در اين دارو مي تواند اثر ضد فشار خوني گوانيتيدين، متيل دوپا و رزرپين را كاهش دهد. همچنين پسودوافدرين ممكن است آثار درماني بتابلوكرها را كاهش دهد.
عوارض جانبي :
از عوارض اين دارو علاوه بر نظارت موجود در مورد دكسترومتورفان مي توان تاكيكاردي، بي قراري، عصبانيت اختلال در خواب، تشنج، توهم، نامنظم شدن ضربان قلب، تنگي نفس، سر درد، خشك شدن دهان را نام برد.
توصيه ها :
به تك نگار دكسترومتورفان مراجعه كنيد.
شرايط نگهداري :