مضرات و اثرات داروی كاپتوپريل

اثرات و عوارض مصرف كاپتوپريل,نحوه مصرف و خوردن كاپتوپريل,فواید داروی كاپتوپريل,درمان با كاپتوپريل,دوز مصرفی كاپتوپريل,موارد کاربرد كاپتوپريل,خطرات كاپتوپريل

كاپتوپريل     Captopril

اشكال دارويي     Scored Tab: 25mg , 50mg
كاپتوپريل
موارد و مقدار مصرف :
هايپرتانسيون خفيف تا شديد
بزرگسالان:  دوز اوليه mg5/12 دو بار در روز است كه به آهستگي در طي 2 تا 4 هفته افزايش مي يابد تا پاسخ مناسب دريافت شود.
دوز نگهدارنده معمول mg50- 25 دو بار در روز است كه نبايد از مقدار mg50 سه مرتبه روزانه بيشتر گردد.
اگر با اين دوز هم فشار خون بيمار به صورت رضايت بخشي كنترل نشد، پس از 1 تا 2 هفته مي توان يك داروي ديورتيك تيازيدي هم به رژيم بيمار افزود.
حداكثر دوز روزانه كاپتوپريل mg450 در روز است.
نارسايي قلب
بزرگسالان: درنارسايي قلب دربيماراني كه تحت درمان با ديورتيك هستند افت شديد فشار خون پس از دريافت دوز اوليه كاپتوپريل مشاهده مي شود به همين دليل دوز اوليه به مقدارmg5/12- 25/6 در روز تجويز مي شود و بيمار تحت نظر پزشك قرار مي گيرد.
دوزمعمول نگهدارنده mg25 دويا سه بار در روزاست ونبايد ازميزانmg50 سه باردر روزبيشتر شود.
دربرخي ازموارد بيمار نياز به دوز mg150 سه بار در روز دارد كه اين حداكثر دوزپيشنهاد شده است.
كاهش اختلال عملكرد بطن چپ به دنبال انفاركتوس ميوكارد
بزرگسالان:  پس از تجويز يك دوز mg25/6  مي توان درمان را با دوز mg5/12 سه بار در روز شروع كرد و طي چند روز دوز دارو را بهmg 25 سه بار در روز رسانيد.
دوز نگهدارنده mg50 سه بار در روز است.
نفروپاتي ديابتي
بزرگسالان: دوز اوليه براي استفاده طولاني مدت mg25 سه بار در روز توصيه مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
درصورت حساسيت به دارو مثلاً در بيماراني كه سابقه بروز آنژيوادم دارند منع مصرف دارد.
درصورتيكه بيمار به مشكلاتي چون نارسايي كليوي يا قلبي مبتلا باشد و يا داروهاي سركوب كننده سيستم ايمني دريافت كند، نوتروپني ايجاد شده توسط كاپتوپريل ممكن است خطرناك باشد.
اغلب در كمتر از 2 هفته پس از قطع مصرف دارو وضعيت خوني طبيعي مي شود.
اين دارو در اولين دوز ممكن است باعث افت محسوس فشار خون شود از اين رو ترجيحاً اولين دوز هنگام خواب تجويز مي گردد.
عارضه سرفه گاهي آن قدر آزاردهنده مي شود كه نياز به قطع دارو است، اين مشكل درخانم ها      رايج تر است.
مصرف در بارداري و شيردهي :
درصورت باردار شدن بيمارمصرف اين دارو بايد سريعاً قطع گردد. همچنين در طي دوران شيردهي از تجويز اين دارو به مادر خودداري شود.
تداخلات مهم :
آنتي اسيدها تاثير اين دارو را كاهش مي دهند لذا بايد با فاصله از هم تجويز شوند.
كاپتوپريل ممكن است غلظت سرمي ديگوكسين را افزايش دهد (15 تا30 درصد) كه بايد مورد توجه پزشك باشد.
اگر بيمار انسولين و يا ساير داروهاي كاهنده قند خون دريافت مي كند بايد احتمال بروز هيپوگلايسمي را در نظر گرفت.
مصرف همزمان مدرهاي نگهدارنده پتاسيم ويا مكملهاي حاوي پتاسيم خطربروز هيپركالمي را افزايش مي دهند.
با مصرف همزمان آلوپورينول و كاپتوپريل احتمال بروز واكنشهاي حساسيتي بيشتر مي شود.
عوارض جانبي :
شايع ترين: هيپوتانسيون، پروتئين اوري، سردرد، سرفه هاي خشك، گيجي.
مهم ترين: لوكوپني، آگرانولوسيتوز، آنژيوادم.
توصيه ها :
كاپتوپريل بايد يك ساعت قبل از غذا مصرف شود و اولين دوز دارو هنگام خواب تجويز گردد.
دارو با فاصله از آنتي اسيدها استفاده شود.
در چند روز ابتداي دريافت دارو به بيمار توصيه كنيد كه به آهستگي تغيير وضعيت دهد.
بيماربهتراست ازتماس طولاني با نورشديد ومستقيم آفتاب پرهيز يا ازكرم هاي ضدآفتاب استفاده كند.
مصرف كم مايعات و اسهال واستفراغ ويا تعريق شديد ممكن است باعث بروزسرگيجه يا سنكوپ شود .
درصورت بروز هر يك از اين علائم به پزشك مراجعه شود: سنكوپ، گلودرد، تب، تورم دست و پاها، بي نظمي ضربان قلب، درد قفسه سينه و سخت شدن بلع و يا تنفس.
شرايط نگهداري :
در دماي اتاق و دور از رطوبت نگهداري شود.