مضرات و اثرات داروی يدوكينول دي هيدرو ارگوتامين

اثرات و عوارض مصرف دي هيدرو ارگوتامين,نحوه مصرف و خوردن دي هيدرو ارگوتامين,فواید داروی دي هيدرو ارگوتامين,درمان با دي هيدرو ارگوتامين,دوز مصرفی دي هيدرو ارگوتامين,موارد کاربرد دي هيدرو ارگوتامين,خطرات دي هيدرو ارگوتامين

دي هيدرو ارگوتامين     Dihydroergotamine

اشكال دارويي     Tab: 2.5mg

موارد و مقدار مصرف :
حمله حاد سر دردهاي ميگرني يا خوشه اي
بزرگسالان: درحمله حادسردرد، دي هيدروارگوتامين بصورت زيرجلدي ياداخل عضلاني تزريق   ميشود.
در صورت خفيف بودن سردرد مي توان mg3-1 از اين قرص استفاده كرد و اگر لازم بود هر نيم ساعت تا حداكثر mg10 در روز.

دي هيدرو ارگوتامين
موارد منع مصرف و احتياط :
بيماري عروق محيطي، نارسايي كبد يا كليه، خارش شديد، بيماري عروق كرونر، هايپرتانسيون، سوء تغذيه و عفونت از موارد منع مصرف دي هيدروارگوتامين هستند.
از تجويز طولاني مدت و يا زياد از حد اين دارو به دليل خطر بروز ارگوتيسم و گانگرن پرهيز شود.
بي خطر بودن مصرف اين دارو در كودکان ثابت نشده است.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه X حاملگي قرار دارد. در شير مادر ترشح مي شود و بايد در صورت لزوم با احتياط فراوان تجويز شود.
تداخلات مهم :
بتابلوكرها، ماكروليدها (اريترومايسين، كلاريترومايسين) و نيترات ها(ايزوسوربايد، نيتروگليسرين،آميل نيتريت) در صورت مصرف همزمان با اين دارو تداخل دارند.
عوارض جانبي :
شايع ترين: تهوع و استفراغ.
ساير عوارض: سرگيجه، خارش پوست، بي حسي انگشتان دست ها و پاها، سرد شدن دست، ضعف.
توصيه ها :
تركيبات ارگوتامين به ويژه اگر در ابتداي سر درد استفاده شوند موثر هستند.
از تجويز طولاني مدت اين دارو پرهيز شده و از كمترين دوز موثر استفاده شود.
بيمار بايد انگشتان دست ها و پاها گرم نگهدارد .
شرايط نگهداري :
دور از نور و حرارت نگهداري شود.