مضرات و اثرات داروی پرازوسين

اثرات و عوارض مصرف پرازوسين,نحوه مصرف و خوردن پرازوسين,فواید داروی پرازوسين,درمان با پرازوسين,دوز مصرفی پرازوسين,موارد کاربرد پرازوسين,خطرات پرازوسين

پرازوسين       Prazosin HCI

اشكال دارويي     Tab: 1mg

موارد و مقدار مصرف :
زيادي فشار خون
بزرگسالان: دوز اوليه mg1 دو يا سه مرتبه در روز است. وقتي به مقدار دوزها اضافه شد، اولين دوز اضافه شده را هنگام خواب تجويز كنيد تا احتمال سنكوپ كاهش پيدا كند.
دوز نگهدارنده: mg15-6 در روز در2 دوز منقسم تجويز مي شود. حداكثر دوز mg20 است ولي تعداد كمي از بيماران ممكن است بهmg 40 هم پاسخ دهند.
كودكان: دوزmg 7-5/0، سه بار در روز پيشنهاد شده است.

پرازوسين
توجه: هنگاميكه يك ديورتيك و يا ساير داروهاي ضد فشار خون استفاده مي شوند دوز پرازوسين به mg2-1، سه بار در روز كاهش پيدا مي كند.
نارسايي احتقاني قلب
درمان باmcg 500 دو تا چهار بار در روز آغاز مي شود و افزايش دوز به پاسخ بستگي دارد.
دوز معمول نگهدارنده mg20- 4 در روز است.
سندرم رينود
mg1 سه بار در روز تجويز مي شود.
هيپرتروفي خوش خيم پروستات (BPH)
با دوز روزانهmg 1 آغاز مي شود و تا سه ماه ادامه مي يابد، سپس به mg1 و حداكثرmg 2 دو بار در روز افزايش مي يابد.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت به دارو منع مصرف دارد.
به دليل بروز هيپوتاسيون شديد و احتمال بروز سنكوپ، دارو بايد از مقادير كم شروع شود و از افزايش شديد دوز آن خودداري گردد. اين احتياط به خصوص در افراد مبتلا به نارسايي كليوي و يا كبدي و سالمندان ضرورت بيشتري دارد.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. طي دوران شيردهي با احتياط تجويز شود.
تداخلات مهم :
مدرها، پروپرانولول وساير بتابلوكرها دفعات بروز سنكوپ همراه با ازدست رفتن هشياري را          افزايش مي دهند.
بيمار بايد در صورت بروز سرگيجه بنشيند يا دراز بكشد.
وراپاميل، ايندومتاسين و كلونيدين با پرازوسين تداخل دارند.
عوارض جانبي :
شايع ترين: سنكوپ ناشي از اولين دوز، سرگيجه، تپش قلب، تهوع، سردرد و ورم دست و پا كه اين عوارض اغلب با  ادامه درمان يا كاهش دوز رفع مي شوند.
پرازوسين ممكن است باعث بروز خواب آلودگي و گيجي شود از اين رو به بيماران توصيه مي شود كه در هنگام انجام كارهاي دقيق و رانندگي دقت لازم را داشته باشند.
توصيه ها :
دارو را هنگام خواب مصرف كنيد.
وضعيت فشار خون و سرعت ضربان قلب بيمار مرتباً كنترل شود.
از قطع ناگهاني دارو خودداري شود.
به بيمار توصيه مي شود ازتغيير وضعيت ناگهاني به خصوص درروزهاي اول درمان جلوگيري كند. اولين نوبت مصرف دارو را شب انتخاب كنيد.
احتمال بروزخشكي دهان وجود دارد كه توسط قطعات كوچك يخ و يا آبنبات هاي ترش بهبود مي يابد.
شرايط نگهداري:
در دماي 30-15 سانتيگراد و در پوشش بسته و دور از نور نگهداري گردد.