مضرات و اثرات داروی پردنيزولون

اثرات و عوارض مصرف پردنيزولون,نحوه مصرف و خوردن پردنيزولون,فواید داروی پردنيزولون,درمان با پردنيزولون,دوز مصرفی پردنيزولون,موارد کاربرد پردنيزولون,خطرات پردنيزولون
پردنيزولون     Prednisolone

اشكال دارويي     Tab: 5mg

موارد و مقدار مصرف :
دوز عمومي
بزرگسالان: mg60-5 روزانه در دوزهاي منقسم يا تك دوز و يا در دو دوز به صورت روز در ميان    تجويز مي شود.
كودكان: mg/kg2-1/0 روزانه به صورت تك دوز و يا هر6 تا 8 ساعت تجويز مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در بيماران مبتلا به عفونتهاي قارچي سيستميك و همچنين در كسانيكه نسبت به آن حساسيت دارند  منع مصرف دارد.
تجويز واكسن ويروس زنده (مانند آبله) در بيماراني كه دوز سركوب كننده ايمني از كورتيكواستروئيدها دريافت مي كنند ممنوع است.
براي بيماراني كه اخيراً دچار انفاركتوس ميوكارد شده اند، در افراد مسن و همچنين در كودكان و نوزادان با احتياط فراوان تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه B حاملگي قراردارد. در صورت لزوم استفاده از كورتيكواستروئيدها طي دوران شيردهي، پردنيزولون مناسب ترين انتخاب است و در صورتكيه زمان شير دادن حداقل 3 يا 4 ساعت پس از مصرف دارو باشد مقدار كمي از آن وارد شير خواهد شد.

پردنيزولون
تداخلات مهم :
به تك نگار بتامتازون مراجعه شود.
عوارض جانبي :
به تك نگار بتامتازون مراجعه شود.
توصيه ها :
جهت كاهش عوارض گوارشي دارو بعد از غذا استفاده شود.
بعد از مصرف طولاني مدت نبايد به صورت ناگهاني قطع شود.
رژيم غذايي بيمار بهتر است كم سديم و حاوي پتاسيم باشد.
بيماران ديابتي ممكن است به دوز انسولين بيشتري نياز داشته باشند.
وزن، فشار خون و سطح الكتروليت هاي بيمار كنترل شود و همچنين معاينات چشم پزشكي در طول درمان دراز مدت لازم است.

شرايط نگهداري :
در دماي اتاق نگهداري شود.