معرف کواکس

معرف كواكس

 

مواد مورد نياز

پارا دی متيل آمينوبنزآلدهيد10 گرم
ايزوآميل يا ايزوبوتيل الكل(مطلق)150 ميلي ليتر
اسيد كلريدريك غليظ50 ميلي ليتر

معرف کواکس

 

ابتدا پارا دی آمينو بنزآلدهيد را درالكل حل كرده وسپس به تدريج اسيد را (درحالی كه محلول راحركت دورانی ميدهيم) به آن اضافه مي كنيم. اين معرف بايستی دربطری باجداره تيره رنگ نگهداری شود.

اگررنگ معرف به قهوه ای تغييررنگ يابد بايستی معرف جديد تهيه شود.

توجه شود كه معرفهای آلدهيد برای اينكه به شكل محلول درآيند بايستی كمي گرم شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *