مقادیرنرمال کیت بیوشیمی

 

ردیف   نام تستواحد   مقدارروش 

نمونه

1

 

گلوکزMg/dl74     –   106   End point   آنزیماتیکسرم بدون همولیزیا پلاسمای هپارینه
2

 

اورهMg/dl13   –     43Uv -Kineticآنزیماتیک       =
3

 

کراتینینMg/dl0.8 –   1.3ژافه- کالریمتریک – کنتیک         =
4

 

اسید اوریکMg/dlMan 3.5 –   7.2

Woman 2.6- 6

آنزیماتیک – کالریمتریک –End point       =
5

 

کلسترولMg/dlN=<200

B=200-240

H=>240

 

             =         =
6

 

تری گلیسیریدMg/dlN=<150,B=150-200

H=200-500 V.H=>500

         =         =
7کلسیمMg/dl

Mg/24h

Serum:8.8-10.2

Urine:100-400

        =
8

 

فسفرMg/dl

Mg/24h

Serume:2.7-4.5

Urin:400-1300

Uv-End point         =
9SGOTU/L< 40Kinetic , UV       =
10

 

SGPTU/L<   40       =         =
11ALPU/LChild:180-1200

Adults :100-290

Kinetic       =
12

 

LDHU/L235   –     470Kinetic, UV       =
13

 

CK NACU/LM: 15 –   130

F: 15 – 110

   Kinetic       =
14

 

AmylaseU/L< 86          =
15

 

بیلی روبین

توتال

Mg/dl< 1.0           دیازو       =
16

 

بیلی روبین

Direct

Mg/dl< 0.3         دیازو         =
17

 

توتال پروتئینg/dl6.0   – 7.8Biuret reaction

End point

سرم بدون همولیز و لیپدی
18

 

آلبومینg/dl3.8 – 5.5Colorimetric

Bromocresol green(BCG)

سرم یا پلاسمای هپارینه
19IronMg/dl50 – 168        =

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *