مقدار خون لازم براي ازمايشات مختلف

8

 

CBC = 2قطره EDTA + 2سی سی خون

ESR = 400 لاندا سیترات سدیم 2/3 درصد + 6/1 سی سی خون

PT è PTT = 200 لاندا سیترات سدیم 2/3 درصد + 8/1 سی سی خون

HLA = 50 لاندا هپارین + 5 سی سی خون یا 200 لاندا EDTA +5 سی سی خون
LE CELL = حداقل 10 سی سی خون در ظرف حاوی تعدادی پرل می ریزیم سپس به مدت 20 دقیقه حرکت دورانی می دهیم تا دفییبرینه گردد.

فیبرینوژن = مانند PT می باشد.

لخته : برای هر تست باید مقداری خون گرفته شود که بتوان حداقل 200 لاندا سرم جدا کرد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.